2 juli 2009

Bijzondere diploma uitreiking Havo Ubbergen

Donderdagmiddag vond de diploma uitreiking plaats in de Havo Notre Dame des Anges te Ubbergen. Na de opening vertelde directeur Marij van Deutekom, dat er deze keer een bijzondere gebeurtenis bij kwam, omdat het zesde lid van hetzelfde gezin op deze Havo zijn diploma kreeg. In de periode 1974 tm 2009 hadden vader Willem Derksen en moeder Yvonne, samen met hun kinderen Stijn 2004, Suze 2005, Rens 2008 en Ward 2009 uit Kekerdom, het Havo diploma op de Notre Dame ontvangen. Aan hen werd het boek “100 jaar Havo Notre Dame des Anges” uitgereikt. De diploma-uitreiking zelf verliep smetteloos. Bij elk van de geslaagde leerlingen werd middels een gedicht over henzelf even stilgestaan, waarna ze hun diploma in ontvangst mochten nemen.