11 juni 2009

Nationale Straatspeeldag in Leuth

Woensdag was het Nationale Straatspeeldag en Leuth zou Leuth niet zijn, als ze daar niet aan meedeed. Voor de kinderen waren er op speelterrein de Rollebol diverse spellen georganiseerd en Hendrik Awater uit Erlecom was met zijn konijnen aanwezig, wat een geweldige publiekstrekker bleek te zijn. zie de foto’s.


door Leo Klaassen (Bron: de Gelderlander)
RIJK VAN NIJMEGEN – Middelaar, Mil­lingen, Leuth, Erlecom: het zijn niet de grootste plaatsen die giste­ren in de regio de vlag van Natio­nale Straatspeeldag hoog hielden. Plek zat om te spelen daar, en wei­nig verkeer, zou je denken. Toch nemen vrijwilligers de moeite om met tientallen kinderen georgani­seerd een hele straat over te ne­men, of een speeltuin te bezetten. Voor de lol, maar zeker ook om aandacht te vragen voor de ver­keerssituatie in hun straat of dorp.
In Middelaar konden kinderen, be­halve springen en spelen, wensen inleveren om het spelen veiliger te maken. De gemeente Mook en Middelaar krijgt ze allemaal in de bus, vertelt mede- organisator Ani­ta Lasaroms. „In de Dorpsstraat mag je dertig, maar juist in het dorp wordt er vaak flink doorgere­den”, zegt ze. „ Bij de school gaat het halen en brengen van kinde­ren ook vaak te gehaast. Maar deze Straatspeeldag is vooral toch be­doeld om de goede sfeer hier te be­nadrukken.”
Is Erlecom is het niet anders, zegt Martin Althuizen van de verkeers­veiligheidscommissie daar. Toch liet de organisatie de gemeente nog even fijntjes weten de inrich­ting van de steeds drukkere Erle­comseweg nog steeds niet opti­maal te vinden: plantjes langs de weg maakten duidelijk dat het alle­maal wel wat dorpser mag: „En op zo’n dag kun je ook weer eens het statement maken dat er hier echt veel kinderen wonen.”
In de Eisenhowerstraat in Millin­gen wonen er naar verhouding ook veel. De Straatspeeldag, die de straat dit jaar voor het eerst houdt, wijst de kinderlozen in de straat daar nog eens extra op, zegt organi­sator Rob Doorman. In de straat staan ook altijd al ‘ verkeersmaat­jes’ (poppen die manen tot lang­zaam rijden), en de beide straatver­enigingen overleggen met de ge­meente over hoe het veiliger kan.
Daar denken ze in Leuth bijna al­tijd over na, maar toevallig dit jaar heeft de Straatspeeldag een keer geen thema, zegt organisator Do­retta Arts. „Vorig jaar wezen we bijvoorbeeld nog op de honden­poep in speeltuin Rollebol , en die ligt er nog steeds”, zegt ze.
Leuth houdt de dag ook in de speeltuin: „We hebben het wel eens op straat geprobeerd, maar dan vragen mensen steeds waar­om we het niet leuk hier doen.”