11 juni 2009

Diefstal tuinplanten in Ooij

De afgelopen dagen zijn er in de Marialaan in Ooij uit twee verschillende tuinen planten gestolen. De dader c.q. de daders zijn selectief te werk gegaan en hebben de wat duurdere planten waaronder een Oleander gestolen. Het betreft hier de voortuinen c.q. de tuin van een hoekhuis. De gedupeerden gaan aangifte doen bij de politie maar wllen langs deze weg de bewoners van Ooij en omgeving wijzen op het feit, dat dit gebeurd is. En hun aandacht daarop vestigen.