7 juni 2009

Henk Janssen tot priester gewijd.

In een volle Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist te ’s Hertogenbosch is zaterdagmiddag diaken Henk Janssen uit Beek door Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans, bisschop van ‘s-Hertogenbosch, tot priester gewijd. Met hem werd diaken Stefan Schevers gewijd. Onder de gasten in de kerk bevonden zich veel vrienden en bekenden van Henk uit de gemeente Ubbergen. De bisschop maakte bekend, dat pastoor Henk Janssen St. Anthonis in Brabant als parochie zal krijgen, terwijl Stefan Schevers naar Dreumel in het Land van Maas en Waal gaat. Henk Janssen is sinds een aantal jaren weduwnaar en heeft 4 kinderen, die allen in de kerk getuige waren van de priesterwijding van hun vader. zie de foto’s