7 juni 2009

Open Dag Brandweer Ubbergen.

Na de officiele opening van de nieuwe brandweerkazerne en gemeentewerf in Beek op vrijdagavond, was er zaterdag een Open Dag. Al vroeg was het druk op het terrein en er was dan ook van alles te doen. zie de foto’sdoor Lydia van Aert (Bron: De Gelderlander)

BEEK – Dikke pret voor de Beekse en Ubbergse jeugd op de open dag van de brandweerkazerne en ge­meentewerf in Beek zaterdag. De jonge bezoekers hanteren de spuit, griezelen tijdens blusdemonstra­ties bij de steekvlammen en kijken bovenin de hoogwerker joelend over de omgeving uit.
De brandweer en de werf zijn ver­huisd. Op de oude stek in de Beek­se Lindestraat komen huizen te staan. Vrijdag werd de nieuwe werf aan de Rijksstraatweg offici­eel geopend. „Met zwaailichten, maar zonder sirenes en ander la­waai,” aldus burgemeester Paul Wilbers. „We willen naar de om­wonenden het signaal afgeven dat ze niet bang hoeven te zijn voor grote geluidsoverlast.”
En terwijl de jeugd zich buiten ver­maakt, snuffelen hun ouders bin­nen rond. „Waar is nu de paal waar de brandweermannen altijd langs naar beneden glijden?” lacht een bezoekster.
De taken van de brandweer spre­ken vanzelf tot de verbeelding. Voor de gemeentewerf geldt dat minder. Medewerker Fred Kort: „Vandaag promoten we met een quiz het meldpunt openbare ruim­te.” Voor Korts kraampje wappe­ren twee jongetjes met hun quiz­formulier. „Hoeveel bomen be­heert Openbare Ruimte? En hoe­veel kilometer riolering ligt er in de gemeente Ubbergen?”
Kort: „Vierduizend bomen. En ze­ventig kilometer rioolbuis. En of het nu gaat om een boom die dreigt om te vallen of een scheve stoeptegel: bel het meldpunt.”
Buiten bedient brandweervrouw Shascha de Haan de pomp van de bluswagen.
„Ik ben in Groesbeek bij de vrijwil­lige brandweer begonnen. Maar in­tussen heb ik mijn werk in een winkel ingeruild voor een baan bij de Nijmeegse brandweer. En in mijn vrije tijd ruk ik nog steeds mee uit als de Groesbeekse brand­weer een oproep heeft.”
Frank de Kruijff is commandant van de brandweer in de gemeen­tes Millingen, Ubbergen en Groes­beek ( brandweer MUG).
„We kunnen in alle drie de ge­meentes nieuwe vrijwilligers ge­bruiken, mannen en zeker ook vrouwen. Mensen denken soms ten onrechte dat zij niet geschikt zijn. Daarom hebben we onlangs een informatiebrief verstuurd naar alle inwoners tussen de achttien en veertig jaar.” Een uur voordat de open dag werd afgesloten had De Kruijff tot grote tevredenheid al acht geïnteresseerden genoteerd.