3 maart 2009

Verkoop werken Harry van Kuyk

Tijdens het verkoopweekend in het Kerkje van Persingen van de werken van de vorig jaar overleden kunstenaar Harry van Kuyk zijn veel bezoekers in het kerkje geweest. Samen met de veiling van zondagmiddag hebben de verkochte werken ongeveer 8000 Euro opgebracht. Hiermee is een derde opgebracht van het uiteindelijke bedrag dat zijn vrouw, Marie-Antoinette van Kuyk, denkt nodig te hebben voor het uit te brengen boekwerk over Harry’s werk. Dat komt komt er sowieso, aldus Marie-Antoinette en dit is de eerste aanzet. De veiling werd geleid door Hans Groothuizen. zie de foto’sdoor Francine Wildenborg  (Bron: De Gelderlander)
OOIJ/PERSINGEN – In totaal leverde de verkoop van werk van de vorig jaar overleden kunstenaar Harry van Kuyk dit weekend in het kerk­je van Persingen 8.000 euro op. „Het is heel mooi dat we nu een­derde binnen hebben voor het boek over Harry’s werk”, vertelt Marie-Antoinette van Kuyk.
De open verkoop trok veel belang­stellenden. Zaterdag en zondag wa­ren er zo’n 500 bezoekers per dag. „Het was ouderwets druk. Nor­maal deed ik dit soort bijeenkom­sten altijd samen met Harry en nu voor het eerst alleen. Maar het was heel vertrouwd, het waren dagen in zijn sfeer.”
De prijzen varieerden van 15 tot 500 euro. „Het waren over het alge­meen niet zulke dure werken, dus je kunt nagaan hoeveel er is ver­kocht. Vooral de pakjes kaarten met daarop kleine pastels waren heel populair”, aldus Marie-Antoi­nette.
De vrouw van de Ooijse kunste­naar overweegt op termijn het werk dat over is van afgelopen weekend te verkopen in een ande­re regio. Maar vooralsnog concen­treert ze zich op fondsenwerving om het 25.000 euro kostende boek te realiseren. Daarvoor is ze van plan aan te kloppen bij vrouwen­club Soroptimist, waarvan ze zelf lid is, en het Anjerfonds.
„Ik ben er nog niet, maar de op­brengst van het afgelopen week­end is de eerste aanzet en het boek gaat er dus sowieso komen.”
Verkoop van werk van de Ooijse kunstenaar Harry van Kuyk heeft 8.000 euro opgeleverd. Daarmee is eenderde binnen voor een boek over zijn werk.