28 februari 2009

1e Steen SVO clubhuis

Vrijdagmiddag vond de eerste steenlegging plaats op de bouwplaats van het nieuwe SVO complex in Ooij. In aanwezigheid van het voltallige collega van B & W, inclusief de gemeentesecretaris, plaatste de voorzitter van SVO voetval, Ger Toonen, samen met wethouder Leidy van der Aalst van sportzaken, de herinneringstegel in de wand van het SVO clubhuis, waarna een toast werd uitgebracht. Waarschijnlijk zal de officiële opening van het complex op 22 augustus a.s. plaats gaan vinden. Na afloop was er voor de aanwezigen, die eerst nog een rondleiding door het gebouw hadden gehad, een warm en koud buffet in het jeugdhonk in het oude clubhuis van SVO. De inleidende toespraak werd gehouden door aannemer Wim Vermeulen uit Ooij, die verantwoordelijk is voor de bouw van het gehele SVO complex, inclusief de clubhuizen van Dispel en de Duivenvereniging. zie de foto’s