27 februari 2009

Zilveren KBO speld voor Theo Neienhuijsen

Tijdens de jaarvergadering van de Ooijse KBO in dorpshuis de Sprong te Ooij kreeg scheidend penningmeester Theo Neienhuijsen de zilveren speld met oorkonde namens KBO Gelderland. Dit gebeurde op verzoek van KBO Ooij. De uitreiking gebeurde door een lid van het bestuur van KBO Gelderland Dhr. Jan Festen. Deze is voorzitter van de Regio Rijk van Nijmegen en vanwege die functie lid van het algemeen bestuur van KBO Gelderland. Ruim 100 leden van de inmiddelss 370 leden tellende vereniging waren op de jaarveragdering aanwezig. Tot nieuw lid van het bestuur werd Bert Roodbeen benoemd. zie de foto’s