26 februari 2009

Jubileum bij gymclub DOL in Ooij

 
Tijdens de jaarvergadering van sportclub DOL uit Ooij op 25 febr in dorpshuis de Sprong, werd Liesbeth Huisman gehuldigd i.v.m. haar 25 jarig lidmaatschap. Er werd tevens afscheid genomen van Marian v.d Meer, die 34 jaar lid is, waarvan 31 jaar als penningmeester. Beiden werden in de bloemetjes gezet. Gymclub DOL sport elke woensdag van 19.30 – 20.30 uur in de gymzaal van sportcentrum Morgenfit te Ooij. er is nog plaats voor nieuwe leden. Info bij Gretha Ariaans tel 024-6631659.