16 februari 2009

Kanaal 13 filmt dierenweitje

Maandagmorgen werden door de TV zender Kanaal 13 filmopnamen gemaakt bij het dierenweitje aan de Gruttostraat in Beek. Dit werd gelijk dezelfde avond uitgezonden met een herhaling bij het weekoverzicht a.s. zaterdag. Reden voor deze opnames was de actie van de Stichting Behoud Dierenweide om gelden te verzamelen voor de bouw van een nieuw hok in de weide. zie de foto’sNieuw dierenhok met uw hulp in de steigers

Zoals reeds in de Rozet van 5 februari j.l. vermeld is de Stichting Behoud Dierenweide / Speelvoorziening naarstig op zoek naar middelen voor het bouwen van een nieuw dierenhok aan de Gruttostraat in de Beek. Hiervoor zijn door de secretaris van de stichting mevr. Ellen van Broekhoven een tiental fondsen en stichtingen aangeschreven. We zijn bijzonder blij u nu reeds te kunnen melden dat het merendeel hiervan positief heeft gereageerd. Enkele aanvragen zitten nog in de pijplijn.

We moeten echter ook constateren dat de toezeggingen en hetgeen mogelijk nog in de pijplijn zit onvoldoende is om tot realisatie over te gaan.

We doen dan ook een dringend beroep op u dorpsbewoners van Beek alsmede ondernemers ons financieel te willen steunen. Het mag niet zo zijn dat de reeds toegezegde middelen verloren gaan omdat de laatste loodjes ontbreken. Meerdere fondsen stellen als voorwaarde dat de bouw gestart moet zijn voor 01-01-2010. Snelheid is dus geboden. In de volgende Rozet zullen we aangeven hoe de plaatselijke acties uitgevoerd gaan worden. Mocht u nu reeds uw donatie willen storten± het banknummer is 117053775 t.n.v. Stichting Behoud Dierenweide – Speelvoorziening te Beek.

Laten we met zijn allen zorgen dat de naam van de stichting bewaarheid wordt: de dierenweide blijft behouden.

Namens de stichting en de vrijwilligers William Frank, Bert Haan, René Hendriks, Patrick Dori, Anneke Verkruisen en George Felet.

Wiel Fleurkens
Voorzitter

P.S.: maandag en dinsdag jl. zijn door de TV zender Kanaal 13 beelden van de dierenweide uitgezonden. Uitzending gemist: Alsnog te zien op www.kanaal13.tv uitzending gemist d.d. 16 en 17-02-2009.