3 februari 2009

Schenkingen coöperatiefonds Rabobank

Afgelopen maandag keerde Rabobank Rijk van Nijmegen € 17.000,- uit aan maatschappelijke doelen in Ubbergen. De bank ontving 20 aanvragen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds voor projecten in Ubbergen e.o. Tien projecten kregen uiteindelijk een bijdrage uit het fonds. Tijdens de vergadering van de ledenafdeling ‘Ubbergen’ kregen vertegenwoordigers van de projecten een cheque uitgereikt. zie de foto’s


Rabobank Rijk van Nijmegen heeft geen aandeelhouders die de winst opeisen. Daarom kan de bank een deel van haar winst voor andere doeleinden gebruiken. Om invulling te geven aan haar maatschappelijke betrokkenheid heeft Rabobank Rijk van Nijmegen een Coöperatiefonds in het leven geroepen. De bank stopt jaarlijks een deel van haar winst in dit fonds. Het Coöperatiefonds heeft als doel een bijdrage te leveren aan de samenleving, zonder winstoogmerk. Dit gebeurt door ondersteuning van projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, educatie en maatschappij. Een afvaardiging van de leden heeft bepaald welke projecten een bijdrage krijgen uit het Coöperatiefonds.

Het fonds bevatte in 2008 een bedrag van € 220.000,-. In januari en februari vinden er zes vergaderingen plaats met leden uit verschillende delen van het werkgebied van de bank. Daarin worden in totaal 44 projecten beloond met een bijdrage uit het fonds.

Projecten die afgelopen maandag een bijdrage kregen waren: Stichting Dorpshuis De Sprong Ooij, Mannenkoor Vox Virorum Leuth, Platform Leuth aktief (ontmoetingsplekken), Showdansgroep Different Beek, Muziekvereniging Edelweisz Berg en Dal, Stichting Margot van Boldrikfonds, Schutterij BUB, Stichting Streekgala, Wandelsportvereniging Mooi Nederland en Stichting Behoud Dierenweide/speelvoorziening Beek.