13 september 2008

Jo Booijen 70 jaar vakbondslid

 dscf7047jobooijen  Vrijdagavond werd een verrassings-bijeenkomst gehouden voor Jo Booijen, afkomstig uit Ooij, maar nu wonend in het woon- zorgcentrum 't Höfke te Beek. De reden was dat Jo al 70 jaar lid is van de vakbond, welke nu FNV Bondgenoten heet. Districtsbestuurder Joyce Westhoek was hiervoor naar Beek gekomen om Jo de versierselen, behorende bij dit langdurige lidmaatschap, op te spelden. Jo werd in 1938 op 14 jarige leeftijd lid van de vakbond en betaalde toen 15 cent contributie per maand, terwijl hij toen 5 gulden per week verdiende. Tijdens zijn dankwoord gaf Jo aan, dat hij het jammer vond dat de jeugd nu nog niet zoveel op had met vakbonden en ook geen zin had om in het bestuur te komen. Zelf blijft hij de vakbond trouw. Voor Jo's echtgenote was er een bloemetje. zie de foto's