25 mei 2008

Excursie MUG raadsleden bij Via Natura

 Op zaterdag 24 mei organiseerde Via Natura samen met de drie gemeenten een excursie voor de raadsleden van Ubbergen, Millingen aan de Rijn en Groesbeek. Er werd om 9.30 uur  in het dorpshuis te Ubbergen gestart met een presentatie en vervolgens per zonnetreintje door het Circul van de Ooij gereden. In de Ooijpolder werd o.a. een bezoek gebracht aan het project Voedsel voor Natuur, waar uitleg werd gegeven door Zeger Stappershoef. Per bus ging men vervolgens naar de Zeelandschehof, waar Joep Bless zijn gasten voorlichtte over de natuurvriendelijke oevers, de hagen, poel en bruggen, terwijl men ter plekke een lunchpakket kreeg aangeboden. zie de foto's  dscf3670vianatura


Bron de Gelderlander. 

RIJK VAN NIJMEGEN – Fluisterstil en zonder haast. Zo is de Ooijpolder op zijn mooist. 

En zo trekt het zonnetreintje deze zaterdag dan ook langs het Meertje en over smalle, idyllische dijken door het uitbundig uitbottende landschap.

Aan boord een gezelschap van raadsleden uit Groesbeek, Millingen en Ubbergen en natuurbeschermers.

Ze kregen een kijkje in de keuken van het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP). Waar het in sommige gemeenten met een overvloed buitengebied vooral op papier bestaat, is het in de drie gemeenten in het Rijk van Nijmegen volop in uitvoering.

Dat komt vooral doordat er hier sprake is van een club die fanatiek de kar trekt, de stichting Via Natura, die het LOP uitvoert. Tiny Wigman van Via Natura houdt alle kikkers in de kruiwagen – gemeentes, natuurclubs, beheerders, agrariërs – en praat zich de blaren op de tong om geld te krijgen voor de uitvoering van de plannen. En dat lukt haar erg goed.

Het gaat er vooral om kleinschalige landschapselementen, zoals hagen, houtwallen en poelen terug te brengen en, voor zover ze er nog zijn, te behouden. Zodat beesten voldoende gelegenheid hebben zich te verplaatsen van natuurgebied naar natuurgebied en te handhaven.

Maar ook aan de mens is gedacht. Er moet een netwerk komen van paden dwars door het boerenland. Een aanzet daarvoor is gemaakt. Maar er is meer op komst, vertelt landschapsecoloog Arno van der Kruis bij het trekpontje over het Meertje, het eerste project dat Via Natura in 2006 realiseerde. Hij schetst dat er vanaf hier een pad met overstapjes over de afrasteringen moet komen dat via via doorloopt naar de plek waar in Ooij eens het kasteel stond. Over een jaar moet het klaar zijn, net als een doorsteek vanuit Persingen die op dit boerenlandpad aantakt. Via het veer over het Meertje is de wandeling verder richting Beek en over de stuwwal richting Groesbeek te maken.

Zo zijn er meer succes stories te melden. Wigman vertelt over het belang van een open houding richting landeigenaren. Daardoor is er tot nu toe al 1,8 miljoen geïnvesteerd in zestien projecten. Een kwart van het geld komt uit de streek zelf. Verder dragen onder meer de rijksoverheid, het waterschap, bedrijven en provincie bij. 
 

 

 

Programma zaterdag 24 mei 2008

Excursie Raadsleden Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

9.30 Ontvangst in de Ubburch, Kasteelselaan 60, 6574 AJ Ubbergen

9.45 Presentatie overzicht projecten en resultaten

10.15 Per zonnetrein via Hollandsch-Duitsch gemaal en Ooijse Bandijk

naar Persingensestraat (Aj1: veld- en padnamen). Korte stop en

uitstap bij kruising met Koude Dijk. Projecten: nieuwe

schouwpaden (onderdeel van Og5: op pad naar Groenlanden en

Od4: ecologische verbindingszone Ubbergen-Groenlanden),

trekpontje (Og1) en nieuwe rietmoeras.

10.40 Verder richting Ooij via Koude Dijk (Oz2: wegbeplanting Koude

Dijk en Od3: verbrede oever berm Koude Dijk) en Leuthsestraat

(Og6: wandelverbinding Ubbergen-Persingen-Ooij).

11.00 Uitstappen Leuthsestraat/Thornsestraat, wandelen via

Hoogwegtpad (Og4, Og7 en Od5).

Voedsel voor Natuur: ontvangst en toelichting door Zeger

Stappershoef, Stichting Ark en de Ploegdriever. Wandeling met

uitleg.

Wandelbrug over en vervolgens richting locatie Thornsche Molen.

Projecten van landschapskunstwerk OPEN, faunatunnel en

toekomstige landschappelijke inrichting van het gebied rond de

molen.

Per bus naar de Zeelandsche Hof.

12.00 Aankomst Zeelandsche Hof. Lunchpakket en drinken staan klaar.

Rondwandeling ter plaatse onder leiding van Joep Bless, o.a.

langs natuurvriendelijke oever, hagen, poel en bruggen.

12.30 Per bus via Duitsland naar Groesbeek.

Stopplek voor nieuw fietspad langs Driesteenepad. Uitstap bij

perceel Ketelstraat: toelichting van stichting Landschap

Ooijpolder-Groesbeek.

Inclusief nieuw project Vortse brug

(Ploegdriever/Landschapsbeheer Groesbeek) en Leijgraaf.

13.15 Via gerealiseerd project Wegbeplanting zandwegen en/of Hulsbeek

weer terug naar de Zevenheuvelenweg. Vanuit de bus toelichting

op het project Alde Meulepad (Gg3 en Gg4).

13.30 Vertrek naar startplaats te Ubbergen.

Betrokken organisaties:

IVN

Ploegdriever

St. Monument en Landschap

Ark natuurontwikkeling

St. Thornsche Molen

St. Landschap Ooijpolder-Groesbeek

Landschapsbeheer Groesbeek

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek

Landschapscoördinatoren van de gemeenten geven in de bus extra informatie

over diverse projecten.