25 april 2008

4 Koninklijke onderscheidingen in Ubbergen

 In de gemeente Ubbergen zijn vrijdagmorgen 4 koninklijke onderscheidingen uitgedeeld aan 2 inwoners van Leuth en 2 inwoners van Beek. Al om 09.00 uur belde burgemeester Paul Wilbers aan bij Martin Seegers uit de Margrietstraat in Leuth om hem de versierselen uit te reiken die horen bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Vervolgens ging het door naar de Pastorie in Leuth, waar mevrouw Diny Rutten-Gietemans werd gedecoreerd tot lid in de Orde van Oranje Naussau. In Beek volgende daarna dhr. Jan van Doorn, die in de Kleine Bartolomeuskerk zijn versierselen reeg opgespeld, gevolgd door Wilhelmus (Rinus) de Haard, die dezelfde versierselen kreeg opgespeld in café Jansen. Beide laatsgenoemden werden ook allebei Lid in de Orde van Oranje Nassau. zie de foto's. 

Zie foto's Martin Seegers   zie foto's Diny Rutten    zie foto's Jan v Doorn  Zie foto's Rinus de Haard

 dscf9775martinseegers  dscf0070dinyrutten  dscf0157janvandoorn  dscf0339dehaard


 

P E R S B E R I C H T      Ubbergen, 25 april 2008

 

Vier Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Ubbergen

Burgemeester Paul Wilbers heeft op vrijdag 25 april, namens de koningin, vier Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken in de gemeente Ubbergen. De onderscheidingen zijn uitgereikt aan de volgende inwoners:

 

  • 1. De heer J. van Doorn (Beek, geboren 25 augustus 1934) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Van Doorn was van 1969 tot 1975 secretaris van de Protestante Kleuterschool "Het Opstapje" in Beek. Van 1972 tot 1980 was hij diaken van de Protestantse Gemeente in Nijmegen, waarvan de kerkelijke gemeente Beek onderdeel uitmaakte. Hij heeft hier de reorganisatie van de diaconie begeleid en hij was direct betrokken bij de opsplitsing en verzelfstandiging van de gezinszorg. Daarnaast was hij afgevaardigde en bestuurslid van Kinderzorg Arnhem-Nijmegen en was hij voorzitter van de Commissie Sociale Zorg van de diaconie. Sinds 1979 houdt de heer Van Doorn zich bezig met het restaureren en onderhouden van het historische vaartuig Blazer SL 34, bouwjaar 1898. Dit schip is in 1979 onder het ijs uitgehaald. Van 1985 tot 1997 was hij bestuurslid (tot 1991 penningmeester en vanaf 1991 voorzitter) van Watersportvereniging Hanzeland te Maasbommel. Van 1994 tot 2004 was de heer Van Doorn als diaken van de Protestantse Gemeente in Nijmegen lid van de Algemene Kerkenraad van de diaconie in Nijmegen en diaken in de kerkgemeente Beek, waarvan zes jaar als voorzitter van de wijkkerkenraad. Tevens was hij afgevaardigde van de kerkgemeente Nijmegen in de provinciale classis. In 1995 was hij de organisator van een landelijke reünie voor de LVBZB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het Zeilend Bedrijfsvaartuig) te Werkendam; de LVBZB regio Zuid organiseerde in combinatie met de "Historische vereniging Werkendam" een landelijke reünie voor al haar leden. Vervolgens was hij in 1998 vanuit de LVBZB regio Zuid medeorganisator van een reünie in de stad Gorinchem en van een zeiltocht naar Woudrichem. Tijdens de reünie trad hij bovendien op als havenmeester. Vanaf 2003 is de heer Van Doorn penningmeester/bestuurslid van de Stichting Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen. Naast het penningmeesterschap ondersteunt hij de organisatie van evenementenexposities, thema-avonden, concerten en kerkelijke bijeenkomsten. Sinds 2006 is hij lid van het gebruikersplatform Kulturhus in Beek namens de KBO. Tot slot was de heer Van Doorn tevens bestuurslid van de Ouderenraad van de MTS Nijmegen.

  • 2. De heer W.J.H.M. de Haard (Beek, geboren 9 september 1929) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer De Haard is van 1967 tot 2007 actief geweest als trainer en coach bij de Voetbalvereniging UNI V.V. van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens is hij in 2007 benoemd tot erelid van de vereniging en wordt hij beschouwd als "pater familias", vader van de voetbalvereniging. Verder heeft de heer De Haard als eerste invulling gegeven aan begrippen als "zelfsturende teams" en "resultaatverantwoordelijke eenheden".


  • 3. Mevrouw G.J.M. Rutten-Gietemans (Leuth, geboren 16 maart 1941) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Rutten heeft van 1988 tot heden in het bestuur van de Heilige Remigiusparochie te Leuth de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester bekleed en sinds 1989 is zij voorzitter. Onder haar leiding zijn diverse werkgroepen gevormd, zoals de groep gezinsbijdrage en de lectorengroep. Sinds 1990 is zij voorganger en begeleider tijdens avondwakes en in het crematorium en is zij leider van de werkgroep Lectoren. Daarnaast is zij sinds 1959 lid van Toneelvereniging KNA Gennep, waar zij 20 jaar secretaris alsmede gids en leider van de jeugd is geweest.

 

  • 4. De heer M.W. Seegers (Leuth, geboren 21 augustus 1935) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Seegers is vanaf 1963 tot heden (mede)oprichter en bestuurslid van diverse verenigingen in Leuth (EHBO-vereniging, de carnavalsvereniging ''De Sokkenummers'', schutterij ''De Vriendenkring'', de voetbalvereniging VVLK, de biljartvereniging, Lotusgroep ALSG en de Stichting Kalorama). Na de oprichting was hij actief lid van deze diverse verenigingen. Van 1970 tot 1973 was hij actief voor de vakbond en heeft hij zich ingezet voor de toenmalige kerngroep (ondernemingsraad) van Haukes Transport. Van 1974 tot 1981 was de heer Seegers vrijwilliger bij het verwezenlijken van het fietspad langs de kapitteldijk, de verkeerslichten en de latere aanleg van een rotonde in Wercheren. Daarnaast is hij van 1974 tot heden actief lid van de EHBO-vereniging, waar hij zich inzet voor het actueel houden van de behaalde diploma's en de reanimatie.

Van 1985 tot heden is de heer Seegers studieleider (sinds 1986) en voorzitter (sinds 1985) van de Lotusgroep Overasselt. Ook geeft hij les in de opleiding Lotus (landelijke opleiding tot uitbeelding slachtoffers) en is hij ongeveer sinds 1997 bestuurslid van het rayon van de landelijke Lotusraad. Daarnaast is hij actief als (mede)organisator van diverse oefeningen. Ook is hij sinds 1995 vrijwilliger bij lotusactiviteiten van de stichting ALSG te Riel (opleidingsinstituut voor traumageneeskunde); hij is o.a. actief als grimeur. Tenslotte was de heer Seegers van 1998 tot 2004 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis. Hier zette hij zich in op het gebied van opvang en verzorging, EHBO en was hij coördinator van het sociaal vervoer. Ook was hij actief als reanimatiedocent, vrijwilliger bij de colonne en de geneeskundige eenheid. Daarnaast is de heer Seegers actief als chauffeur voor zorginstelling Kalorama.