25 april 2008

3 nieuwe hengsten in Erlecomse polder

 In de Erlecomse polder nabij de Driedijk te Leuth zijn vrijdagmiddag door FREE Nature drie nieuwe Konikhengsten uitgezet, afkomstig uit Zuid-Limburg. De drie hengsten waren onderweg in de veetransportwagen nogal onrustig, maar éénmaal op hun nieuwe stek toonden ze zich behoorlijk uitgelaten. Een saillant detail is eigenlijk, dat de drie hengsten in Zuid-Limburg op de veewagen stonden te wachten, die hen naar de slager zou brengen, toen een medewerker van FREE naar de vorige eigenaar (Limburgslandschap) belde of er nog dieren te koop waren. De eigenaar daar merkte droog op: "Ik heb alleen maar 3 hengsten, die naar de slager gaan".  Toen de medewerker van FREE dit hoorde, waren ze gelijk verkocht. Staatsbosbeheer heeft als terreineigenaar besloten dat de dieren van FREE daar komen te lopen. Het is hier het laatste  van de grote uiterwaarden aan de zuidkant van de Waal tussen Nijmegen en Duitse grens, waar Koniks zijn komen te lopen. Deze hengsten dolen nu dus rond in de Erlecomse Waard en niet in de eeuwige jachtvelden, zoals eigenlijk de bedoeling was. Het terrein gaat binnenkort ongeveer 40 dieren herbergen.  zie de foto's
 

dscf0388konikhengsten

Door Hans Peeters (De Gelderlander)

Eerste koniks in Erlecomse Waard.  Laatste schakel in begrazingsbeheer Ooijpolder.

ERLECOM – Met het loslaten van de eerste drie konikpaarden in de Er­lecomse Waard is ook deze uiter­waard nu opgenomen in het na­tuurlijke begrazingsbeheer van de Ooijpolder.
De Erlecomse Waard was het laat­ste buitendijkse natuurgebied in de Ooijpolder dat nog niet be­graasd werd door gallowayrunde­ren of konikpaarden.
Met de komst van de drie koniks is de laatste schakel voltooid en daarmee een langdurige droom van Staatsbosbeheer gerealiseerd.
Staatsbosbeheer werkt al jaren aan grootschalige en robuuste natuur­gebieden in de Gelderse Poort. Langs de zuidkant van deWaal lig­gen vanaf Nijmegen de Stads­waard, Oude Waal, Groenlanden, Bisonbaai, Erlecomse waard en de Millingerwaard. In deze natuurge­bieden is alle ruimte voor natuur­processen zoals erosie en afzetting van plantenzaden als gevolg van de dynamiek van het rivierwater.
De konikpaarden en gallowayrun­deren zorgen ervoor dat de be­groeiing in de natuurgebieden kort en gevarieerd blijft. Konikpaarden lopen altijd buiten. Ze kunnen zonder enige hulp over­leven in ruige natuurgebieden. Aan grote grazers zoals de konik worden nogal wat eisen gesteld: hij moet niet te vaak ziek zijn, het hele jaar buiten kunnen leven en het beest moet ook vriendelijk zijn voor wandelaars.
In de meeste natuurgebieden die begraasd worden met gallowayrun­deren en konikpaarden is het toe­gestaan om te struinen. Maar de ErlecomseWaard is niet toeganke­lijk voor wandelaars vanwege de kwetsbare natuur.
Maar de zogenaamde vogelboule­vard op de dijk gunt natuurgenie­ters toch een prachtig panorama over het landschap, de vogels en de konikpaarden.
De konik is van oorsprong een in Polen en Wit-Rusland gehouden paardenras, dat klein van stuk en heel resistent is. Kón is Pools voor paard, konik voor paardje.
Konikpaarden lijken van alle paar­den het meest op het oerpaard, de tarpan. De eerste koniks werden in 1981 naar Nederland gehaald door de bioloog Gerben Poortin­ga.
De eerste koniks werden met suc­ces uitgezet op het Groningse land­goed Ennemaborg. Het ras graast nu vrij rond in veel Europese na­tuurreservaten.
http://www.konikpaarden.nl/