16 maart 2008

Jan vd Meer wil toch afsluiting Ooijsedijk

 Zaterdagmorgen kopte de Gelderlander op de voorpagina van Het Rijk van Nijmegen dat er een "burenruzie" is ontstaan over de afsluiting van de dijk naar Ooij. En het meest typerende in dat stuk was, dat de Nijmeegse milieu wethouder Jan vd Meer gezegd had: "We zijn sinds februari 2007 dus geen stap verder gekomen", concludeert Van der Meer. "Daarom wil ik het onderzoek nu zelf maar laten doen." Volgens hem is zijn Ubbergse evenknie 'zo flexibel als beton'.  Alleen al uit die opmerking blijkt, dat hij zijn wil wil doordrijven en dat een vervolgonderzoek alleen maar als resultaat mag hebben, dat de dijk (in de weekenden) afgesloten gaat worden. Hij loopt daarbij bijvoorbeeld voorbij aan de hoorzitting, welke twee jaar geleden in Hotel-Restaurant 't Spijker in Beek werd gehouden, waarbij de zaal afgeladen vol zat en waarbij door de aanwezigen een heel duidelijk "Nee" werd uitgesproken. Met dergelijke uitspraken denk ik dat we weer een hele hete zomer tegemoet gaan, vooral als  bepaalde mensen niet tegen hun verlies kunnen. Op bijgande foto een andere Nijmeegse wethouder, die afgelopen zaterdag wel met de auto naar de Ooijpolder, over de Ooijse Bandijk kwam en daar van de natuur ging genieten. Ze gaf daarbij wel aan, dat zij voor een afsluiting van de dijk was en in dat geval gewoon met de fiets zou zijn gekomen. Maar zij hoeft dan ook niet dagelijks over de dijk, zoals veel mensen wel moeten. Overigens denk ik, dat Jan vd Meer nog werk genoeg heeft in Nijmegen zelf. O.a. door zijn toedoen wordt de stad een crime voor parkeerders en sinds hij ook al parkeertarieven in het Ooijse Schependom heeft ingevoerd, zelfs al buiten de bebouwde kom, wijken de parkeerders al uit naar de Ooijpolder, naar de weg, waar ook een afsluiting moet komen. (Nijmeegs gebied overigens)
 dscf9421dijk2  dscf9500dijkgrvwweg

 Burenruzie over dichte dijk

door Geert Willems (De Gelderlander). zaterdag 15 maart 2008

OOIJ/NIJMEGEN – De discussie over een mogelijke afsluiting van de Ooijse dijk bij Nijmegen zit muurvast. De Ubbergse wethouder Ria Barber en haar Nijmeegse ambtgenoot Jan van der Meer kwamen afgelopen week bij elkaar maar bleken nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan. Barber wil absoluut geen roadbarrier bij het Hollandsch Duitsch gemaal, Van der Meer wil op z'n minst onderzoeken of het wenselijk is.
Die standpunten waren bij hun vorige bespreking in februari 2007 ook al bekend, maar de Ubbergse wethouder beloofde toen om verkeerstellingen te laten verrichten op de dijk. In mei stond toch al een verkeersonderzoek in de Ooijpolder gepland.

"Maar dat onderzoek rammelt aan alle kanten", meent Van der Meer nu. "Er zijn op een weekenddag auto's geteld op de dijk, maar er is helemaal geen vergelijkingsmateriaal. Hoe druk is het op andere dagen? Hoeveel fietsers en wandelaars zijn er op de dijk? Bij de Oosterhoutse dijk bleek dat daar in de weekeinden drie keer zoveel auto's en motoren rijden en zes keer zoveel fietsers en wandelaars zijn. Dat gaat knellen. Dergelijke gegevens wil ik ook voor Ooij, zodat we een discussie kunnen voeren op basis van feiten en niet op basis van emotie."

Ubbergen is echter niet van plan om de tellingen over te doen. "Nijmegen wil toch alleen maar afsluiting", riep Barber deze week in de gemeenteraadsvergadering.

"We zijn sinds februari 2007 dus geen stap verder gekomen", concludeert Van der Meer. "Daarom wil ik het onderzoek nu zelf maar laten doen." Volgens hem is zijn Ubbergse evenknie 'zo flexibel als beton'. "Terwijl er toch mogelijkheden zijn voor bewonersvriendelijke afsluitingen. Inwoners van Ooij kunnen op grond van kentekenregistratie een doorgangspas krijgen. Alles gaat automatisch. Ze hoeven er niet eens hun raampje voor naar beneden te doen."

Volgens Barber is zo'n afsluiting helemaal niet nodig. "Volgens de politie wordt het juist veiliger als het drukker is. Hoe meer verkeer, hoe meer de weggebruikers rekening met elkaar houden."

Het gaat niet alleen om veiligheid, zegt de Nijmeegse wethouder. "Het is veel fijner als je niet telkens op het verkeer moet letten."

afsluiting_dijk_bert_beelen

De dijk door de Ooijpolder begint in de gemeente Nijmegen. De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer wil hier ergens een afsluiting realiseren, waar alleen de inwoners van Ooij en de polder mogen passeren. De Ubbergse wethouder Ria Barber is mordicus tegen.

 foto Bert Beelen

Overigens zou de afsluiting voorbij de Nijmeegse huizenaan de linkerkant  gerealiseerd moeten worden en ook een afsluiting op de le weg rechts, achter het gemaal, de Dijkgraaf van Wijckweg. (HB)

 

Uit de Gelderlander van 19 maart 2008

VIER VOORSTANDERS VAN AFSLUITING + 1

De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer wil de Ooijsedijk afsluiten op het stadse deel van die weg. Eerst wil hij tellingen laten verrichten om te ontdekken hoeveel drukker het in de weekeinden is met gemotoriseerd en langzaam verkeer. Zijn medestanders wonen niet alleen in de stad.
Paul Offermans, bewoner van de Ooijse Bandijk in Ooij.
„Ik heb een zeer lichte voorkeur om te kiezen voor de rust in de natuur. Het is hier op sommige dagen oergevaarlijk, al is er nooit een echt zwaar ongeval gebeurd. Wel zijn regelmatig mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder anderen ie­mand van een motorrijclub. Die groepen motorrijders zijn ook het meest storend."
Anna, via de website van De Gelderlander.
„ Als die motorrijders en andere mooiweerautorijders het zelf niet in de gaten hebben dat ze zoveel overlast en gevaar­lijke verkeerssituaties veroorzaken, dan zijn er gelukkig de be­stuurders nog, om aan die overlast (alleen in de weekeinden) een eind te maken."
Anoniem via de website.
„ De mensen uit de Ooijpolder zijn heus niet allemaal tegen afsluiting. De dijk afsluiten betekent rust voor alle dieren en planten uit de natuur."
Jos Cornelissen van Free Nature, de eigenaar van de kuddes in de polder.
„Wij zijn neutraal, want het ligt gevoelig. Onze dieren heb­ben overigens niet zo veel last van de open dijken."
Dijkbewoner Toon Arts.
„Ik heb in de loop der jaren steeds meer last gekregen van steeds méér herriemotoren, auto's en vrachtwagens."

VIER TEGENSTANDERS VAN AFSLUITING + 1

De buren in de gemeente Ubbergen hebben getergd gereageerd op de bemoeienis van de Nijmeegse wethouder.
Zijn Ubbergse collega Ria Barber wil niets van afsluiten weten, en deelt daarmee de mening van veel polderbewoners. Ze vindt het vanwege de verkeersveiligheid ook niet nodig.
Joop de Jonge, secretaris van Meldpunt Wegafsluitingen.
„Een belachelijk plan en nergens voor nodig. Die dijk is hele­maal niet gevaarlijk."
Anonieme reactie op de website van De Gelderlander.
„Ik denk dat Barber vrienden heeft bij Hotel Restaurant Oor­tjeshekken. En daar zullen ze vast niet blij zijn met een afslui­ting. Geld telt, niet de natuur en de rust."
Rob van de Paal, eigenaar Oortjeshekken vanaf zijn Franse vakantieadres.
„Wij hebben geen mening, daar is de zaak veel te ingewik­keld voor."
Koen, rijdt ieder jaar een paar keer met zijn invalide vrouw over de Ooijsedijk en Ooijse Bandijk.
„In de auto kan zij nog van het mooie uitzicht genieten. Dat gaat dus straks niet meer. Waarom? Omdat er weer iemand HAAN moet spelen. Onze wereld wordt dus weer kleiner."
Henk, polderbewoner en autobezitter.
„ Gelukkig hebben we een wethouder die haar mannetje staat. Ze kunnen in Nijmegen wel denken dat ze het voor het zeggen hebben over het verkeer op de dijken in Ooij, maar dan hebben ze het mooi mis. Ooit hebben ze de dijken willen verleggen en dat kon de Ooijse bevolking ook tegen houden. Ik weet zeker dat ze, net als toen, weer op de barrica­den zullen gaan."

NIJMEGEN – Twee dingen hebben de Ooijsedijk en de Oosterhoutsedijk met elkaar gemeen. Beide zijn een trekpleister als een combinatie van mooi weer en natuurschoon talloze recreanten lokt.

Zie ook:

  • Rechter: gemeente mag dijk afsluiten

En in beide gevallen roept een wethouder, die een gedeeltelijke afsluiting wil om fietsers en voetgangers te vrijwaren van auto's en motoren, taai verzet op.

Komt er een road barrier bij het Hollandsch Duitsch Gemaal dan is dat de vierde dijk onder de rook van Nijmegen waar gemotoriseerd verkeer geen vrij baan heeft. Op de Bemmelsedijk verspert sinds jaar en dag een hek ter hoogte van café De Sprok (sluip)verkeer de weg. Op de dijk in Weurt bewaken hekken en borden sinds 1999 het fiets- en wandelklimaat.

De Oosterhoutsedijk is een lastiger geval. Tot voor kort nog woedde een strijd over de rechtmatigheid van een gedeeltelijke afsluiting in voorjaar en zomer, die dezer dagen door de rechter werd beslecht. Al in 2003 besloot de gemeenteraad dat de dijk autoluw moest worden, omwille van de rust van recreanten en aanwonenden. In 2004 zou het er dan van komen, maar de afsluiting werd even uitgesteld. Intussen had zich de Stichting Meldpunt Wegafsluitingen (SMW) gemeld, een lobbyorganisatie van auto- en motorrijders die faliekant tegen was en is.

Pas in de zomer van 2005 werd het voornemen een feit, zij het dat op de dijk tussen Lent en Oosterhout toen nog slechts op proef acht weekeinden doorgaand verkeer de voet dwars werd gezet. De dijk bleef wel bereikbaar, maar door die te knippen was doorrijden er niet meer bij.

In maart 2006 werd besloten de dijk van 1 april tot 1 oktober af te sluiten. Protest vanuit het dorp Oosterhout en de gemeente Overbetuwe had niet geholpen. Dijk dicht betekent meer verkeer door het dorp, luidde het bezwaar. Eenzelfde geluid kwam later dat jaar ook uit Lent, want destijds onderging de Bemmelsedijk hetzelfde lot. Die dijk bleef daarop in het weekeinde wel gewoon open.

Vorig jaar zouden de twee afsluitingen op de Oosterhoutsedijk opnieuw worden geplaatst, ondanks de klacht van omwonenden over sluipverkeer dat zo werd uitgelokt. De lobbyclub SMW vocht dat plan evenwel met succes aan bij de rechter. Wethouder Jan van der Meer moest bij gebrek aan argumenten toen het hoofd buigen. Nieuw onderzoek leverde echter de onderbouwing om dit jaar alsnog van de dijk in het weekeinde weer een oase voor recreanten te maken.