11 maart 2008

Gerard Karnebeek overleden.

 dscf7724gerard_karnebeek  Vanmorgen bereikte ons het droevige nieuws, dat Gerard Karnebeek op 67 jarige leeftijd in Hospice Bethlehem te Nijmegen was overleden. Afgelopen zaterdag werd aan hem nog het eerste exemplaar van zijn boek "Stukjes en Beetjes" uitgereikt. Het leek wel of hij daar op gewacht had, want direct daarna ging het heel snel achteruit. De rouwplechtigheid vindt a.s. zaterdag om 10.30 uur plaats in de Hubertuskerk te Ooij. Na de dienst kan "onder de boom" op het kerkhof aldaar afscheid genomen worden van Gerard. De crematieplechtigheid zal daarna in familiekring plaats gaan vinden.

In memoriam Gerard Karnebeek.

Gerard werd  op 28 oktober 1940 geboren in 's Heerenberg als oudste van een gezin van zes kinderen. Daar bezocht hij de kleuterschool "bij de nonnen" en vervolgens de lagere school. In 1953 ging hij naar de HBS in Doetinchem. Daarna ging hij in 1958 in Nijmegen sociale geografie studeren, waarna hij in 1970 als planoloog afstudeerde. Intussen had hij zijn militaire dienstplicht vervuld bij de Aan- en Afvoertroepen in Nederland en  Duitsland. Na zijn afstuderen heeft hij een aantal jaren gewerkt bij het stadsgewest Den Bosch op de afdeling Onderzoek. In 1973 werd hij gevraagd om colleges onderzoek te geven aan de universiteit in Nijmegen bij de faculteit der Ruimtelijke wetenschappen (geografie en planologie). Na schaalvergroting heet deze  faculteit nu "De faculteit der managementwetenschappen". In de zeventiger en tachtiger jaren heeft hij  zijn steentje bijgedragen aan de oudervereniging van de Beekse Biezenkamp en als schoolbestuurder in de stichting scholenbelangen. Ook bij het Canisiuscollege heeft hij een aantal jaren de oudervereniging gediend als secretaris en als voorzitter. Eind tachtiger jaren werd hij gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging de Goede Woning. 

Begin jaren negentig is Gerard een paar jaar raadslid geweest van de gemeente Ubbergen. Intussen was hij ook gekozen in  het Bestuur van het Polderdistrict Groot Maas en Waal. Veel mensen kenden de `Polder`eigenlijk niet. Met stukjes in de Rozet heeft Gerard geprobeerd daar verandering in te brengen. In 1996 werd Gerard  Heemraad en dat bleef hij tot  2002. Toen werd dit Polderdistrict samengevoegd met andere waterschappen tot het Waterschap Rivierenland. Bij het Polderdistrict heeft hij zijn best gedaan de belangen van onze Polder, zoals hij het zelf omschreef, ons deel van het waterschap, te behartigen. Verder zat hij in de Grenslandcommissie voor het overleg met het Duitse waterschap Kleve Landesgrenze. Maar vooral het Hollandsch-Duitsch gemaal had zijn speciale belangstelling. Van de commissie die het boek over het gemaal moest verzorgen mocht hij voorzitter zijn.  Druk was Gerard ook met de dijkverzwaring en de evacuatie in 1995.

In Ooij heeft Gerard zich  altijd erg prettig gevoeld bij de schutterij Eendracht, waarvan hij zelfs 5 jaar voorzitter is geweest. Samen met de andere voorzitters van de Ooijse verenigingen was Gerard één van de mensen, die de Ooijse Koninginnedag weer nieuw leven heeft ingeblazen. De laatste tijd was hij persofficier van de schutterij Eendracht en dat deed hij met veel plezier, terwijl hij daarbij nog lid was van de Raad van Toezicht van schutterij Eendracht. Maar ook de jeugd van de schutterij had zijn belangstelling. Hij assisteerde bij het jeugdschieten.  Met veel plezier heeft hij ook gewerkt aan 100 jaar kerk en aan het 40-jarig priesterjubileum van pastoor van Mil in Ooij. Bij de Ooijse ouderenbond heeft hij een aantal jaren Wim Jacobs vervangen als interim/secretaris en vorig jaar nog werd hij benoemd tot vice-voorzitter. Gerard was een enthousiast loper en tot voor kort kwam je hem dan ook nog dagelijks tegen bij zijn wandelingen door de door hem geliefde Ooijpolder. Dat hij van wandelen hield bleek ook wel aan het aantal keren, dat hij de Vierdaagse heeft meegelopen. In eerste instantie met zijn zoon Teun en later met 40.000 anderen, zoals hij zelf aangaf. Hij droeg dan ook met erg veel trots het Gouden Kruis. Maar echt ontroerd was hij met de uitverkiezing tot Grootste Deurzakker door "zijn" Carnavalsvereniging de Deurzakkers uit Ooij in 2006. Zijn bijdragen aan de Rozet, het Huis aan Huisblad in de gemeenten Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen Oost en het grensgebied in Duitsland , waarin hij zijn stukjes schreef onder zijn eigen naam, en de pseudoniemen Piet Soerier en Cheng Van Thung, gaven zowel hemzelf als de lezers van het blad veel plezier. Maar dat was niet alles. Ook was hij voorzitter  van de technische commissie van het Hoogwaterplatform, waarmee hij probeerde zijn steentje bij te dragen om de belangen van onze mensen in de polder te behartigen. De laatste weken was Gerard ernstig ziek en inmiddels woonde hij in hospice Bethlehem in Nijmegen. Intussen was een aantal mensen uit zijn geliefde Polder bezig om een boek te maken van een deel van zijn in de Rozet geschreven stukjes. Dit werd een race tegen de klok, maar tussendoor vond hij zelf nog de tijd om correcties toe te passen en aanwijzingen te geven. Afgelopen zaterdag werd het eerste exemplaar van "Stukjes en Beetjes, schoten in de Rozet door Gerard Karnebeek" op feestelijke wijze aan hem, in het bijzijn van zijn familie, de auteurs van het boekje, het bestuur van de schutterij, alsmede de beide wethouders van de gemeente Ubbergen,  uitgereikt en hij was erg tevreden over het resultaat. Intens genoot hij van de vendelhulde, die de vendeliers van schutterij Eendracht hem voor hospice Bethlehem brachten. Diezelfde schutterij zal hem a.s. zaterdag, 15 maart,  met schutterseer uitgeleide doen. Na de uitvaartmis zal op het kerkhof "onder de boom" afscheid van Gerard genomen kunnen worden, waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden. Wij zullen hem erg missen. Dat hij moge rusten in vrede.

Henk Baron