26 januari 2008

Gemeenteraad stemt in met bouwplannen op SVO terreinen

 dscf1072gemraad  De gemeenteraad van Ubbergen heeft afgelopen donderdagavond tijdens de raadvergadering de plannen goed gekeurd voor de bouw van woningen op de sportvelden van SVO'68 te Ooij en verplaatsing van de huidige velden. De raad had slechts weinig tijd nodig om tot die conclusie te komen, alhoewel het CDA haar bedenkingen had, omdat ze nog geen juist financiëel laatje hadden. Verder kwam de ecologische verbindingszone, welke aan de noordzijde van het plan moet komen, aan de orde, maar ook dat gaf geen problemen.

26 jan 2008, Bron: De Gelderlander.

OOIJ – Op de huidige voetbalvelden van SVO in Ooij wordt definitief een nieuwe wijk gebouwd met honderdvijftig woningen.De gemeenteraad van Ubbergen ging deze week akkoord met de ingrijpende bouw- en verhuisoperatie.
Op de voetbalvelden worden dertig sociale huurwoningen, zestig sociale koopwoningen en zestig duurdere vrijesectorwoningen gebouwd. Eerst moet er echter een nieuwe accommodatie voor de voetballers van SVO worden aangelegd. Haast is geboden om het allemaal op tijd klaar te krijgen. Ubbergen had zelfs een extra raadsvergadering voor belegd. Om overlast voor de bewoners in de toegangsstraten naar de nieuwe wijk te beperken, worden mogelijk diverse straten eenrichting.

 Huizen bouwen op  de plek van de middenstip
Mag een dorp niet groeien, dan biedt het plaatselijke voetbalveld soelaas als nieuwe wijk. Sportclubs doen meestal

De Ubbergse gemeen­teraad riep donder­dag ‘ja' tegen de ver­huizing van de Ooijse voetbalclub SVO. Diezelfde avond deed de Groesbeekse heftzelfde tegen een plan om De Treffers een klein eindje uit het dorp te schuiven.
Een maand eerder nam Millingen een vergelijkbaar besluit over het locale sportpark en in Malden waart opeens een oud verhuisplan voor voetbalclub Juliana rond.
Naúúrlijk. De genoemde projecten leveren plek op voor respectieve­lijk 150, 119, 200 en 600 woningen. En op mooie locaties. De sportpar­ken liggen op gewilde plekken pal tegen dorpskernen aan. Vaak vor­men ze de enige logische plek om het volgende wijkje te ontwikke­len.
„Het bouwplan rondt het dorp Ooij mooi af", zegt de Ubbergse wethouder Ria Barber. „Elke ande­re plek zou een rare uitstulping op­leveren."
De meeste sportclubs – vaak ver­huizen tennis- en andere clubs met de voetbalvelden mee – vin­den het best. Sentimenten over het oude stekkie verdwijnen al snel als blijkt wat er, met geld dat de gemeente voor de bouwgrond opstrijkt, allemaal mogelijk is op de nieuwe sportlocatie. De Tref­fers krijgt kunstgras om op te trai­nen en spelen, het Nijmeegse Orion baadt aan de stadsrand plot­seling in luxe en bij s.c. Millingen hebben ze nu al voorpret boven het eigen programma van eisen.
Nu ligt die laatste club er de laat­ste tijd ook wel belabberd bij. In af­wachting van de verhuizing wordt amper onderhoud gepleegd aan de oude accommodatie. Het hele verhaal duurt nu al vijf jaar en gaat nog zeker tweeënhalf jaar ver­der, aldus voorzitter Gijs Klein.
Klein heeft inmiddels contacten gelegd met clubs die ook voor een verhuizing staan. „We kunnen van elkaar horen wat er allemaal op ons afkomt, en hoe je zoiets moet aanpakken", aldus Klein.
Eén van de contactclubs is Beu­ningse Boys. Alleen is de uitgangs­situatie daar wel heel anders. De groeiende club wil (en mag) juist dolgraag verkassen naar de Schoen­aker buitenhet dorp, en de ge­meenteraad lag aanvankelijk dwars. Die wil inmiddels toch ook wel huizen bouwen op het oude sportpark. De raad kijkt nu ook naar de grond van de belendende tennisclub. Die wil echter blijven zitten waar ze zit.
In kleine kernen zoals in de pol­der, leveren verhuisplannen am­per praktische en emotionele be­zwaren op bij verenigingen. Als enige voetbalclub verlies je er geen leden door en je nieuwe stek ligt per definitie óók weer tegen de dorpskern aan.
Bovendien is het voor de club juist van levensbelang die kern levendig te houden, zegt voorzittter Ben Dercks van het Leuthse VVLK. „Nieuwe woningen zorgen ervoor dat het dorp niet stilstaat, en gene­reren nieuwe leden", aldus Dercks. „Dat die huizen op onze velden moeten komen, het zij zo."
VVLK droomt van mooie spullen, maar zal de gemeente geen poot uitdraaien. Een té luxe sportpark heeft helemaal geen zin.
Dercks: „ Ach, een grotere kanti­ne… We komen misschien twee keer per jaar ruimte te kort. Moet je daarvoor nou groter bouwen?"