31 oktober 2007

Schoolleiding neemt afscheid in Millingen

 dscf0905afsch

 Woensdagmorgen namen de leerlingen van de St. Martinusschool in Millingen aan de Rijn afscheid van hun meester Vermeulen en juf Marijke. Er was van alles te doen in de aula van hun nieuwe school en zowel adjunct directeur Marijke Hol, als directeur Theo Vermeulen, genoten zienderogen van alles, wat hen door de leerlingen en leerkrachten geboden werd. Voordien waren de twee al, samen met hun echtgenoten onthaald op een ontbijt bij "In de Lavinde" aan de Koningsdaalseweg in Millingen aan de Rijn, waar ze per limousine waren gebracht. Dit werd gevolgd door een rijtoer door het dorp, waarbij ze in de Pastoor Graatweg werden verwolkomd door alle leerlingen en leraren. De kinderen hadden allemaal een ballon, welke tijdens het voorbijrijden opgelaten werden. zie de foto's van buiten

zie de foto's van binnen met de groepen.