31 oktober 2007

Oorkonde en erepenning voor Theo Vermeulen

 

  Tijdens de afscheidsreceptie van Theo Vermeulen en Marijke Hol in de St. Martinusschool te Millingen aan de Rijn, kreeg Theo Vermeulen uit handen van burgemeester Annemiek Vermeulen een erepenning met draaginsigne , alsmede de bijbehorende oorkonde van Millingen aan de Rijn, voor bewezen diensten aan de Millingse gemeenschap in de periode 1966 en 2007. De afscheidsreceptie werd druk bezocht en velen namen de gelegenheid te baat om de beide scheidende leerkrachten de hand te schudden. zie de foto's  dscf1394erepenning

 

 

  Persbericht Millingen aan de Rijn.

Theo Vermeulen kreeg een erepenning van burgemeester Vermeulen namens het college van burgemeester en wethouders overhandigd. De heer Vermeulen kreeg de oorkonde en de erepenning met draaginsigne van Millingen aan de Rijn bij het afscheid als directeur van de R.-k. basisschool St. Martinus voor bewezen diensten aan de Millingse gemeenschap in de periode tussen 1966 en 2007. De Heer Vermeulen nam woensdag 31 oktober afscheid als directeur van de R.-k. basisschool St. Martinus. Gedurende 38 jaar gaf de heer Vermeulen les op de Sint Martinusschool in Millingen aan de Rijn. In de perioden 1969-1972 en 1988-1989  trad hij op als waarnemend directeur. Hij werd in 1989 directeur. De heer Vermeulen was één van de initiatiefnemers en een drijvende kracht achter de bouw van de nieuwe Sint Martinusschool. De heer Vermeulen (be)schrijft verder onderwijsgeschiedenis in het Millings jaarboek. Ook zet hij zich met het comité Verplaatsing Heilig Hartbeeld in om het Heilig Hartbeeld in ere te herstellen en een nieuwe plaats te geven.

01 nov 2007, 03:03 – Theo Vermeulen is de vijfde Millingenaar die de erepenning krijgt, die sinds 2005 bestaat.  (Bron: De Gelderlander)

Zie ook:
Erepenning Millingen voor Theo Vermeulen 
  
De eerste ereburger was zuster Goretti, vanwege haar verdiensten voor Gasthuis St. Jan de Deo. Toen buutredner Groadus de Kukel (Gerard van Kuijk) bij zijn 33-jarig jubileum als tweede de penning kreeg, had hij zijn commentaar meteen klaar: "Maar twee mensen hebben deze penning, de nozem en de non."

Daarna kregen René Rieken, bij het afscheid van de vrijwillige brandweer, en Peter Berns toen hij wegging bij woningcorporatie Volkshuisvesting, de penning.

De penning is een blijk van waardering voor inwoners die zich verdienstelijk hebben gemaakt.