4 augustus 2007

Groencompetitie Entente Florale

 

Vrijdag waren de leden van de jury van de Nationale groencompetitie Entente Florale 2007 op bezoek in de gemeente Ubbergen voor de keuring en jurering van deze competitie. Vijf steden en vijf dorpen nemen deel aan deze nationale groencompetitie. Ubbergen neemt het in de categorie kleine steden en dorpen op tegen Buren, Helvoirt (gemeente Haaren), Oudewater en Ulvenhout (gemeente Breda). dscf8026Na een ontvangst op het gemeentehuis, waar de juryleden werden voorgelicht door burgemeester Wilbers en zijn ambtenaren, vertrok het hele gezelschap per zonnetrein voor een rondrit door het gemeentelijk groen. Daarbij werden o.a. stalhouderij de Kasteelschehof en het trekpontje over het Meertje bezocht. Te voet ging het daarna verder naar Ubbergen, waar de lunch werd gebruikt in villa Waalheuvel. Na de lunch bezocht het gezelschap per touringcar nog de diverse waterwerken in Beek en werd er o.a. een bezoek gebracht aan het historische kerkhof bij het kleine Bartholomeuskerkje. Op 17 oktober wordt bekend gemaakt wie zich het groenste dorp of stad van Nederland mag noemen. zie de foto’s  

 

PERSBERICHT

 

 

Ubbergen, 24 juli 2007

 

 

De keuringsdag voor de nationale groencompetitie

Entente Florale 2007 komt eraan!

 

Vijf steden en vijf dorpen nemen deel aan de nationale groencompetitie Entente Florale 2007. Ubbergen neemt het in de categorie kleine steden en dorpen op tegen Buren, Helvoirt (gemeente Haaren), Oudewater en Ulvenhout (gemeente Breda). De stichting Entente Florale Nederland organiseert jaarlijks een nationale groencompetitie voor steden en dorpen. De doelstelling hiervan is om overheden, bedrijfsleven en burger te doordringen van het grote belang van goede groenvoorzieningen. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk duidelijk de positieve effecten van groenvoorzieningen op het welzijn en welbevinden van mensen aangetoond. Bijkomend voordeel is dat goed aangelegd en onderhouden groen de toeristische, sociale en economische aantrekkingskracht van een gemeente versterkt.

 

Jurering

Bij de Entente Florale competitie spelen criteria als goed aangelegde en onderhouden groenvoorzieningen en een goed evenwicht tussen oorspronkelijk natuurlijk en cultuurlijk groen een belangrijke rol. De jury van de Entente Florale werkt met objectieve criteria die specifiek voor deze competitie zijn opgesteld. De jurering wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Vaste Keurings Commissie (VKC). Deze instantie is gespecialiseerd in de keuring van tuinen, groenvoorzieningen en sierteeltpresentaties. De jury is samengesteld uit tuin- en landschapsarchitecten, hoveniers, gemeentelijke managers en (beleids) medewerkers op het gebied van ruimtelijke inrichting en milieu. Naast de beoordeling van de gemeentelijke beleids- en structuurvisie/plannen op het gebied van groen kijkt de jury ook naar de vertaling van het beleid naar de werkelijkheid. Dit gebeurt tijdens een rondgang door het binnen- en buitengebied. Op vrijdag 3 augustus komt de jury een bezoek brengen aan Ubbergen. De dag begint met een presentatie door burgemeester Wilbers en het tonen van een speciaal gemaakte film, waarvoor o.a. met een helikopter over de gemeente is gevlogen. Vervolgens is het tijd om in de maximale tijd van 3 uur de jury zoveel mogelijk te imponeren met het groen in de gemeente Ubbergen.

 

Prijsuitreiking

Op 17 oktober wordt bekend gemaakt wie zich het groenste dorp en de groenste stad van Nederland 2007 mogen noemen. De nummers 1, 2 en 3 krijgen een deelnamecertificaat met respectievelijk een gouden, zilveren of bronzen ster. Daarnaast ontvangen de winnaars elk een geldprijs behorend bij de behaalde plaats. Verder is er voor alle deelnemers een gedetailleerd juryverslag met opmerkingen en aanbevelingen, die aan de hand van de keuringscriteria zijn gemaakt. Daarnaast heeft de jury het recht om deelnemers die op een bepaald gebied een zeer hoog niveau hebben bereikt voor te dragen voor een extra bekroning op deelgebieden zoals natuur en milieu, biodiversiteit, economie en toerisme. Bovendien vertegenwoordigen de winnaars van de Entente Florale in het daarop volgende jaar Nederland in de Europese Entente Florale. Hieraan nemen 12 landen deel. Dit jaar wordt Nederland vertegenwoordigd door de winnaars van 2006 Amersfoort en het Groningse dorp Haren.

Recensenten in groene schouwburg

door Geert Willems (Bron: De Gelderlander 04-08-07)

Zaterdag, 4 augustus 2007 – BEEK – Wordt Ubbergen het groenste dorp van Nederland? Die vraag wordt pas op 17 oktober beantwoord als minister Tineke Verburg van Landbouw in Amersfoort de winnaars bekend maakt van de zogenoemde Entente Florale.

In Ubbergen was een groot deel van bestuurders en ambtenaren er gisteren al helemaal vol van.
De gemeente heeft een tiental juryleden op bezoek die groenvoorzieningen, natuur en beleid komt beoordelen. Ubbergen heeft er alles aan gedaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen met een dvd vol mooie plaatjes, een aantrekkelijk toeristisch dagprogramma en zelfs een overheerlijk gebakje met de Ubbergse roos als kers.

‘Groene schouwburg aan de Waal’. Met dat beeld presenteert de gemeente zich, maar de jury ontpopt zich in dat geval als kritische theaterrecensenten. Burgemeester Paul Wilbers weet met zijn buutrednerskwaliteiten regelmatig een lach te scoren, maar na de grap gaan de jurygezichten meteen weer op streng. Er komen meteen al bij de eerste presentatie in het gemeentehuis kritische vragen. "Dat Water Werkt-project, heeft dat al zichtbare resultaten opgeleverd voor flora en fauna?" Een stamelende ambtenaar weet er niet direct antwoord op te geven. Als het hele gezelschap vervolgens in het zonnetreintje richting polder wil vertrekken, is er weer een hikje in de regie. Het treintje wil niet meteen starten. Als Wilbers een handje helpt, schiet hij plots vooruit en moet de burgemeester met een sportieve sprong zijn plek in het rijdende treintje veroveren.

Maar de jury is ook regelmatig onder de indruk. Van de grootste plannen voor wandelwegen dwars door de Ooijse landerijen bijvoorbeeld, van het trekpontje bij Persingen en van het watertrapje bij het Hollandsch-Duitsch Gemaal. "Heeft dat al resultaat gehad?" "Ja hoor, zeldzame vissoorten als de kleine en grote modderkruiper zijn tot diep in het bronnenbos van Ubbergen doorgedrongen."

De juryleden maken enthousiast aantekeningen.

Ubbergen is als laatste aan de beurt van de uitverkozen vijf gemeenten met minder dan 15.000 inwoners. De jury is al eerder bij de directe concurrenten Buren, Helvoirt, Oudewater en Ulvenhout op bezoek geweest.

De leden gaan aan het einde van de middag – na de rondleiding – bij elkaar zitten. Eigenlijk kunnen zij de winnaar al bijna bekendmaken, maar dat doen ze niet. Ubbergen blijft tot half oktober in spanning. De winnaar vertegenwoordigt Nederland volgend jaar op de Europese editie van het festijn. Bovendien krijgt die gemeente een bedrag van vijfduizend euro