23 juni 2007

Met de Regiohopper er op uit

 Vrijdagmiddag hebben  de pers, de vertegenwoordigers van de diverse gemeentes en andere genodigden kennis gemaakt met de Regiohopper. Deze twee cabriobussen worden in de periode van 23 juni tm 19 augustus 2007 (m.u.v. de Vierdaagseweek) voor een aantal ritten van de lijnen 5, 9 en 80 (=Nijmegen-Millingen) ingezet. De cabriobussen rijden gedurende alle dagen van de week en globaal tussen 10.00 uur en 19.00 uur volgens de normale (vakantie-) dienstregeling. Wanneer het regent of te koud is (minder dan 20 graden) dan zullen de cabriobussen niet worden ingezet. www.regiohopper.nl  dscf5601

Cabriobussen hoppen door de regio  Bron: De Gelderlander


Orientalis en Amuse­mentspark Tivoli in het glooiende Berg en Dal zijn te bereiken met bus 5. Reizigers kunnen de gewo­ne strippenkaart gebruiken.
Jurriaan de Mol, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme, legt bij het klinken van de cham­pagneglazen uit: „Het is uniek, zo­als Nijmegen verbonden is met de regio. Dat zie je bijna nergens an­ders. Veel toeristen logeren in Nij­megen en trekken dan de omge­ving in, of andersom." Alweer een „ De bus zelf moet al een attractie op zich worden", zegt Leon Bus­schops, regiomanager van de Stads­regio Arnhem Nijmegen. Bus­schops reed gisteren mee in de openingsrit.
De cabrio's rijden in de zomer­maanden, vanaf morgen tot en met 20 augustus. „Tijdens de Vier­daagse rijden de bussen niet. We willen niet dat beschonken men­sen aan de railing gaan hangen of van de bus vallen", zegt Cees Wal­raven van busmaatschappij Her­mes. Als het regent, worden gewo­ne bussen ingezet.
Museum Het Valkhof en de Waal­kade zijn onder andere te bezoe­ken met lijn 80. Lijn 9 doet het ves­tingstadje Grave aan en de wandel­gebieden rond Sint Walrick. Mu­seumpark reden voor een hopper.
Vanaf vandaag rijden twee cabriobussen langs alle trekpleisters.

De bussen zijn een initiatief van het Regionaal Bureau voor Toeris­me, de Stadsregio Arnhem-Nijme­gen en de busmaatschappijen. Het is een proef waar ook het ministe­rie van Verkeer en Waterstaat bo­venop zit.
door Martine Iedema RIJK VAN NIJMEGEN – De cabriobus, de lijnbus die met halfopen dak door de regio gaat rijden, heeft zijn vuurdoop gehad. Gisteren reed een bus met notabelen van Nijmegen naar Heilig Landstich­ting.
Doelstelling is de bereikbaarheid te verbeteren en het vakantiever­keer terug te dringen. In bijvoor­beeld de Ooijpolder zit het auto­verkeer de fietsers en wandelaars namelijk danig in de weg. De hop­pers staan niet op zichzelf. Ze zijn onderdeel van een groot geheel. De Stadsregio werkt ook aan een groot fietsknooppuntennetwerk met zelfs verbindingen naar Kra­nenburg, Kleef en Emmerich.
Vanaf vandaag rijden op de reguliere buslijnen 5, 9 en 80 twee van die ‘RegioHoppers'.
Ze zijn bedoeld om het Rijk van Nijmegen als toeristische trekpleis­ter te promoten. De hoppers rij­den in de gewone dienstregeling langs recreatiegebieden en toeris­tische attracties in de regio.