9 juni 2007

Karate examens in Ooij.

 Zaterdag werden in het doprpshuis de Sprong te Ooij de landelijke karate examens gehouden voor zwarte band ( dat is 1e Dan) en hoger onder auspiciën van de Internationale Budo Federatie Nederland. Maar liefst 22 kandidaten uit het hele land, waarvan 8 man van de karateclub uit Ooij, onder leiding van sensei Rob van de Sluijs deden aan dit examen mee. Het resultaat was er naar. Theo Leensen, Rob Soetekouw, Mischa Wieland en Patrick Baron behaalden de 4e Dan, Carlo van der Sluijs de 3e Dan, Guus Derksen de 2e Dan en Stephan Raaijmakers en Peter Duijghuisen de 1e Dan. zie de foto's  dscf1823karate

Op de foto de Ooijse ploeg met docent Rob vd Sluijs en examinatoren

 

ZWARTE BAND KARATE EXAMEN

9 Juni jl. werden in Ooij de landelijke Karate examens gehouden voor zwarte band (= 1e Dan) en hoger onder auspiciën van de Internationale Budo Federatie Nederland. Zelf was ik daarbij aanwezig als lid van de examencommissie t.a.v. de kandidaten van de Goju Ryu stijl. Al deze kandidaten waren van Dojo Ooij.

Men kan in deze stijl een zeer zwaar en gecompliceerd examen afleggen (iets wat nog zelden voorkomt in Nederland) en de Karateka's van Dojo Ooij hadden daar dan ook voor gekozen.

Zo werkten zij niet alleen een zwaar programma af, maar lieten zij tevens zien dat zij ook met diverse Japanse wapens uitstekend om konden gaan. Alsof dat nog niet genoeg was, voerden de kandidaten ook nog een Kata (vastgestelde oefenvorm) van een andere karatestijl uit en ook dat deden zij uitstekend.

Enige jaren geleden heb ik deze personen ook geëxamineerd en was toen vol lof over hun optreden. En terecht, bleek afgelopen zaterdag. Het niveau van de kandidaten was buitengewoon hoog en de kwaliteit van hun kunnen was alleen maar toegenomen. Een soort examen waarbij je als examinator eigenlijk de pen neerlegt  en met waardering naar gaat kijken. Het niveau was van dien aard dat Carlo van der Sluys, die participeerde in het gehele examen, een bijzondere promotie kreeg van de examencommissie en derhalve gepromoveerd werd tot 3e Dan.

De examencommissie gaf in haar eindoordeel aan, dat het afgelegde examen een schitterend voorbeeld was voor en van het karate in Nederland en ook daarbuiten. Een mooier compliment kun je eigenlijk niet krijgen. Een compliment is zeker ook op z'n plaats voor de leraar van Dojo Ooij, de heer Rob van der Sluys sr., die behalve de trainingen in Ooij, ook landelijke trainingen verzorgt.

Het is te hopen voor karateminnend Nederland dat deze leraar de traditie van dit Goju Ryu Karate voortzet.

De geslaagden zijn: Pieter Duijghuisen (1e Dan), Stephan Raaijmakers (1e Dan), Guus Derksen (2e Dan), Carlo van der Sluys (3e Dan), Patrick Baron (4e Dan), Theo Leensen (4e Dan), Rob Soetekouw (4e Dan) en Mischa Wieland (4e Dan).

Allen van harte gefeliciteerd !

Jaap Bol  Lid examencommissie Goju Ryu, IBF Nederland