27 april 2007

Lintjesregen in de gemeente Ubbergen

 Vandaag, de laatste werkdag voor Koninginnedag, was weer de jaarlijkse lintjesregen. Zo ook in de gemeente Ubbergen. 6 inwoners kregen uit handen van burgemeester Paul Wilbers een koninklijke onderscheiding , welke hij namens de Koningin bij hen mocht opspelden. Het betreft hier dhr. G.H.J. Titulaer te Beek, mevr. Baarns-Bart uit Beek, dhr. H.J. van Kuijk uit Ooij, mevr. E.J.A van Heumen Merkus uit Beek en haar zus M.J.E. Hendriks-Merkus te Beek en dhr. J.H. Drijdijk uit Beek. Allemaal werden ze op speciale wijze verrast. Jan Drijdijk, brandweerman en kok bij Kalorama, werd zelfs op slinkse wijze opgeroepen voor een hulpverlening, waarna hij met loeiende sirenes bij zijn eigen huis aankwam. zie de foto's

 

 dscf7622  dscf7726  dscf7876  dscf8050  dscf8248

Twee zussen ontvangen beiden een lintje

Zes Koninklijke Onderscheidingen in gemeente Ubbergen

Burgemeester Paul Wilbers heeft op de vrijdag voor Koninginnedag, namens de koningin, zes Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken in de gemeente Ubbergen. De onderscheidingen zijn uitgereikt aan de volgende inwoners:

 ·         De heer G.H.J. Titulaer (Beek, geboren 15 juni 1947) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Titulaer is van 1976-1991 Belangenbehartiger geweest in diverse functies, voor agrarische jongeren (o.a. Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en de Katholieke Plattelands Jongeren Nederland). Hij is sinds 1985 bestuurslid van de Stichting Ons Erf in Berg en Dal. Hij is oprichter en voorzitter van de Stichting Streekgala (sinds 2001) voor de promotie van het platteland. Daarnaast is hij van 2003 – 2004 actief geweest als medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Platteland. Tenslotte is hij van 1981-1984 bestuurlid geweest van de Rabobank Beek Ubbergen, van 1984-2006 voorzitter van diezelfde bank en van 1984-2006 vertegenwoordiger van diverse Kringbijeenkomsten van de Rabobank-organisatie.

·         De heer J.H. Drijdijk (Beek, geboren 29 december 1951) wordt gedecoreerd als Lid in de  Orde van Oranje Nassau. De heer Drijdijk is sinds 1986 vrijwilliger bij de Speel-o-theek in Beek, waar hij jaarlijks rond oud en nieuw de oliebollenactie organiseert. Sinds datzelfde jaar is hij vrijwilliger bij de Cavalieren. Sinds 1987 is hij bestuurslid/penningmeester (en korte tijd secretaris) van de stichting Wielersport Beek/Ubbergen, waar hij onder andere jaarlijks diverse wielerevenementen organiseert. Ook is hij sinds 1988 lid van de Vrijwillige Brandweer Ubbergen (hoofdbrandwacht), waar hij ook voorzitter en bestuurslid is geweest (tot 2004) van de personeelsvereniging. Tenslotte is hij sinds 1999 bestuurslid van de Mountainbikevereniging en organisator van jaarlijkse mountainbike-evenementen.

  • De gezusters Mevrouw M.J.E. Merkus e/v Hendriks (Beek, 12 april 1945)  en Mevrouw E.J.A Merkus e/v Van Heumen (Beek, 1 januari 1940) worden beiden gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
    • Mevrouw E.J.A. Van Heumen-Merkus is van 1981-1996 vrijwilligster geweest bij voetbalvereniging BVC, waar zij wekelijks de keukendienst draaide en lid was van de ontspanningsvereniging. Van 1981-2001 is zij medewerker geweest van de Zonnebloem, afdeling Beek. Van 1993 tot heden is wij bestuurslid (en sinds 1999 voorzitter) van de Vrouwenbeweging Beek Ubbergen. Sinds 1994 is zij vrijwilliger bij Zorgcentrum ’t Höfke en van 2003-2005 is zij oversteekhulp geweest voor de kinderen van basisschool De Biezenkamp. Tussen 2004 en 20056 heeft zij een actie op touw gezet voor het behoud van de buurtbus voor Beek Ubbergen. Sinds 2004 is zij vrijwilligster bij de Petanque Vereniging Beek en sinds hetzelfde jaar coördineert zij de jeu-de-boules activiteiten voor ’t Höfke. Daarnaast was zij in 2005 collectant voor de Hartstichting. Tenslotte is zij gedurende tien jaar gastouder geweest voor Poolse kinderen voor de Ooij-Polenstichting.
    • Mevrouw M.J.E. Hendriks-Merkus is sinds 1962 vrijwilligster bij voetbalvereniging BVC, waar zij wekelijks een bardienst draait, de kantine schoonmaakt en lid is van de activiteitencommissie. Van 1963-1967 was zij eerste page bij carnavalsvereniging de Cavalieren. Sinds 1968 is zij actief lid en sinds 1969 bestuurslid en sinds 1983 penningmeester van de Vrouwenbeweging Beek Ubbergen, Van 1971-1981 is zij vrijwilligster geweest bij Herwonnen Levenskracht (thans De Zonnebloem). Sinds 1981 is zij collectant voor de Hartstichting en het Nederlandse Rode Kruis. Van 1982-1991 is zij tevens begeleider geweest bij het jeugdkamp van BVC waar zij altijd kookte voor de kinderen. Tenslotte is zij sinds 1995 vrijwilliger bij zorgcentrum ’t Höfke waar zij koffie schenkt.

·         De heer H.J. van Kuijk (Ooij, geboren 2 maart 1929, beeldend kunstenaar) wordt gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer van Kuijk heeft zijn sporen verdiend in de beeldende kunst. Sinds 1965 tot heden is hij zelfstandig beeldend kunstenaar. Hij begin zijn loopbaan als graficus en heeft zich als autodidact ontwikkeld tot een veelzijdig beeldend kunstenaar. Hij bedacht en ontwikkelde onder andere zelf een techniek voor een zeer hoge reliëfdruk in papier. Zijn werk heeft (internationale) bekendheid door 42 solotentoonstellingen. Hij won diverse prijzen op Wereldtentoonstellingen (Aken, London, Bilbao) en op de Biënnales beeldende kunst (Frenchen en Kopenhagen). Ook in Portugal mocht hij een vierjaarlijkse prijs voor innovatief en baanbrekend werk in de vormgeving in ontvangst nemen.

Mevrouw W.M. Bart (Beek, geboren 1 augustus 1926) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Bart is van 1980 tot 2000 secretaris geweest van Sportstichting Antonius, waar zij ook redactielid was van het clubblad. Van 1983 tot 1990 was zij coördinator van de inschrijvingen voor de marathon in Beek. Van 1984 tot 1988 was zij lid van de jeugdcommissie van Tennisvereniging de Oorsprong en van 1990 tot 2000 jurylid van de KNGV. Tenslotte organiseerde zij van 1991 tot 1996 de Berg Boslopen van de KNAU Antonius en is zij sinds 1994 medewerker voorlichting van het VVV in Beek.