3 januari 2007

Leny Rikken-Verriet krijgt erepenning gemeente Ubbergen.

Tijdens de woensdagavond gehouden Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ubbergen in de foyer van het Kulturhus te Beek, kreeg  mevr. Leny  Rikken-Verriet uit Ooij, uit handen van burgemeester Paul Wilbers, samen met een daarbij behorende oorkonde,  de ere-penning van de gemeente Ubbergen,  uitgereikt. Mevrouw Rikken-Verriet kreeg deze oorkonde en de "erepenning gemeente Ubbergen" in brons vanwege haar belangeloze, arbeidsintensieve en zeer enthousiaste inzet voor de Ubbergse samenleving, gedurende vele jaren. De Nieuwjaarsreceptie werd druk bezocht en de muzikale medewerking werd verleend door  KNA en de drumfanfare van schutterij BUB uit Beek.
 zie de foto's.

 dscf2313

Gemeentelijke erepenning voor mevrouw H.A. (Leny) Rikken – Verriet   (Persbericht gemeente Ubbergen)

Burgemeester Paul Wilbers reikt op woensdag 3 januari 2007 tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie een gemeentelijke erepenning in brons uit aan een inwoner die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt in de Ubbergse samenleving. Hiertoe heeft de gemeenteraad de "Verordening Eretekenen gemeente Ubbergen 2005" vastgesteld. Tijdens de nieuwjaarsreceptie, die plaatsvindt in de foyer van het Kulturhus in Beek, wordt mevrouw Leny Rikken rond 20.15 uur verrast met de onderscheiding.

 

Mevrouw Rikken – Verriet krijgt deze oorkonde en de "erepenning gemeente Ubbergen" in brons vanwege haar belangeloze, arbeidsintensieve en zeer enthousiaste inzet voor de Ubbergse samenleving, gedurende vele jaren, bij:

  • De EHBO Persingen – Ooij, waarvan zij sinds 1970 lid en daarna voorzitter is. Van vermoedelijk 1977 tot heden is zij ook kaderinstructrice en heeft dus vele lessen en cursussen aan EHBO-ers gegeven. Zij is reeds jarenlang (tot 2001) bestuurlid geweest van het district Gelderland van de EHBO. En van 1980 tot heden is zij bestuurslid van de EHBO in het rayon Maas en Waal. Daarnaast heeft zij als EHBO-er tijdens vele evenementen hulp verleend.
  • De Zonnebloem afdeling Ooij – Persingen, waarvoor zij de laatste anderhalf jaar veel energie heeft gestoken in het oprichten van een Zonnebloem afdeling voor Ooij – Persingen. Onder de vlag van de afdeling in Beek heeft ze diverse activiteiten opgezet, totdat er genoeg vrijwilligers in Ooij gevonden waren om aan de norm van de landelijke vereniging De Zonnebloem te voldoen om een eigen afdeling te vormen.
  • 't Höfke, waar zij vele jaren (bar)diensten heeft gedraaid tijdens feestavonden van bewoners. Dat doet zij nu nog steeds. Ook heeft zij vele ouderen, zonder familie, begeleidt naar menig afspraak in het ziekenhuis en heeft zij vele ouderen in het ziekenhuis bezocht. Daarnaast assisteert zij al vele jaren bij de maaltijdrondes.
  • Het Comité Vrijwilliger van het Jaar waarvan zij ongeveer vier jaar deel uitmaakt en een zeer actieve rol speelt.

Bovenstaande activiteiten en vooral haar bijzondere inzet maken dat mevrouw Rikken – Verriet een opvallend en bindend persoon was en is in de Ubbergse gemeenschap. Door het aanbieden van deze oorkonde en de "erepenning gemeente Ubbergen" in brons getuigen wij dank en waardering voor haar niet aflatende inzet.

Penning Ubbergen voor Leny Rikken  (Bron: de Gelderlander)


Omdat ze zich al jarenlang be­langeloos inzet, onder meer voor de EHBO, de Zonne­bloem en in 't Höfke, kreeg Leny Rikken uit Ooij gistera­vond tijdens de nieuwjaarsre­ceptie in Beek, de erepenning van de gemeente Ubbergen.

Door THED MAAS
B
urgemeester Wil­bers noemde haar een ‘opval­lend en bindend per­soon' in de Ubbergse gemeenschap. De vol­le zaal was het met hem eens, gezien het daverende applaus dat Leny Rikken-Verriet ten deel viel toen be­kend werd dat zij dit jaar voor de erepenning in aanmerking kwam.
Het was bomvol in het Kultur­hus, waar de gasten, anders dan de gemeente gisteren in deze krant beloofde, geen gra­tis drinken kregen maar per persoon twee consumptiebon­nen. „Daarna moet u zelf beta­len", zo temperde Wilbers aan het begin van zijn nieuwjaars­rede eventuele al te hoog ge­spannen verwachtingen.
Wilbers noemde het nieuwe Kulturhus het belangrijkste wa­penfeit van Ubbergen in 2006.
Hij stond ook stil bij droeve zaken en me­moreerde vier man­nen – Eed Markhorst, Tiny Zegers, Sjaak van den Broek en Dolf van Hecke – die in 2006 overleden. „Zij waren van grote betekenis voor de sociale cohe­sie van onze gemeen­schap," aldus de burge­meester.
De muzikale omlijsting van de receptie werd verzorgd door harmonie KNA en de drumfan­fare van schutterij BUB die hun klanken vanuit de sport­zaal de foyer instrooiden.