14 december 2006

Speldjes voor zwerfvuilruimers

 

 Vandaag zijn de leden van Leuth Actief, een organisatie welke zich
bezig houdt met het leefbaar houden van hun dorp Leuth, door de
wethouders Leidy v.d. Aalst en Ria Barber van de gemeente Ubbergen in
het zonnetje gezet. De aanwezige leden kregen elk een speldje met
bijbehorende oorkonde voor het feit, dat zij zich vrijwillig hebben
ingezet voor het schoonhouden van hun leefomgeving. Deze jaarlijks
terugkerende onderscheiding wordt op de tweede donderdag in december uitgereikt aan diegenen (ZAP-pers), die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het schoonhouden van hun
leefomgeving en wordt uitgereikt door de gemeente, in samenwerking met
Nederland Schoon. zie de foto's
dscf8179

 

 
 
Gemeente Ubbergen en Nederland Schoon reiken
speldjes uit aan ZwerfAfvalPakkers

Tweede donderdag
december in teken van vrijwilligers

Op 14 december
organiseert de Stichting Nederland Schoon, voor het vierde achtereenvolgende
jaar, samen met de gemeenten in heel Nederland de Speldjesregen. Ook in onze
gemeente werden burgers voor hun goede daden in het zonnetje gezet. De tien
genomineerde inwoners van Leuth Actief die zich regelmatig vrijwillig inzetten
om hun leefomgeving zwerfafvalvrij te maken, hebben vandaag van wethouders
Leidy van der Aalst-Wolken en Ria Barber-Hendriks, het
ZwerfAfvalPakkers-speldje (afgekort ZAP-speldje) en bijbehorende oorkonde ontvangen.  

De uitreiking van
de speldjes heeft het karakter van de jaarlijkse Lintjesregen. Deze mensen
worden uitgenodigd om op deze tweede donderdag van december naar het
gemeentehuis te komen. De wethouders ontvangen hen en bedanken hen voor hun
inzet voor de maatschappij en specifiek de eigen gemeente. Daarna overhandigen
zij het ZAP-speldje. Alle genomineerden krijgen tevens een oorkonde uitgereikt.
De bijeenkomst is 16.30 tot 17.30 uur in de B&W-kamer van het gemeentehuis.  

De heer H. v.
Overbeek, mevrouw J. Ridderhof, de heer J. Menting, mevrouw M. Seegers, mevrouw
V. Loonstra, de heer W. Megens, mevrouw C. van Overbeek, de heer A. Hurkmans,
de heer W. Arts en de heer R. van Zutphen hebben een onderscheiding ontvangen.  

Stichting Nederland Schoon

Stichting Nederland
Schoon is in 1991 opgericht door het bedrijfsleven, de overheid en
belangenorganisaties als de ANWB. De stichting acht het van belang dat burgers
het goede voorbeeld geven. De ZAP-actie is bedoeld om mensen die zich
vrijwillig inzetten voor het terugdringen van zwerfafval te bedanken voor hun
goede inzet. "Schoon trekt schoon aan", zo redeneert de stichting.

 

Toespraak wethouder v.d. Aalst:

Leden van Leuth Aktief 

Vandaag worden in veel gemeenten aan ZAP-pers een oorkonde
en een speldje uitgereikt .  In de
gemeente Ubbergen zijn heel veel organisaties 
en personen die ervoor zorgen dat onze gemeente schoon blijft al kan het
natuurlijk alktijd nog meer en beter.

We mochten 15 namen opgeven aan de landelijke organisatie
wat voor ons niet zo'n probleem was omdat we het voor het uitkiezen hadden. We
hadden kunnen kiezen voor de tuinopa's in Ooij, de leerlingen van de
Laurentiusschool in Kekerdom op de Op Weg school in Ooij of voor individuele
mensen die hun eigen stoep schoonhouden. Maar we hebben gekozen voor jullie,
als leden van Leuth Actief. Jullie presteren het nu al vier jaar om iedere keer
weer zorg te hebben voor het hele dorp. Zwerfvuil is een groot probleem in heel
het land, maar leuth is de afgelopen jaren echt schoner geworden. Begonnen met
twee schoonmaakacties per jaar wordt nu samen met de schoolkinderen van het
Bijenveld  maandelijks een actie
gehouden zodat het hele dorp per toerbeurt onder handen wordt genomen.  En sinds kort hebben jullie ook een
oplossing aangedragen voor het hondenpoepprobleem. Jullie zijn bij uitstek  een groep waarin duurzaamheid en
continuïteit gewaarborgd zijn en dat is heel belangrijk. Veel acties zijn eenmalig,
maar jullie zijn ook  doorgegaan toen
het enthousiasme van het begon wat wegzakte. Een nieuwe vorm, samen met de
schoolkinderen, kwam daarvoor in de plaats.  

Ik zei het al, duurzaamheid, continuiteit en een nieuwe
aanpak, daarin ligt de kracht van jullie aanpak. Met daarbij een grote
inzet  zijn jullie bij uitstek de groep
die het verdiend heeft om de oorkonde van Zwerfvuilaanpakker verdiend te
hebben.  

We staan hier met twee wethouders (welzijn en openbare orde)
en zullen ons in gepaste outfit van onze rol om jullie te decoreren
kwijten.  Dat doen we met plezier.  

Heel erg bedankt en we hopen dat jullie je nog lang voor een
schoon Leuth willen inzetten.