14 december 2006

Opening Romeinse tentoonstelling MadR

 

 

 

 Burgemeester Vermeulen opende donderdagmiddag de tentoonstelling van Romeinse vondsten in de gelderse Poort in Millingen aan de Rijn. Voor deze gelegenheid kwam ze speciaal per Romeinse strijdwagen bij de Gelderse Poort aan, waar ze ontvangen werd door twee klassen van groep 6 van de St. Martinusschool. Nadat ze de tentoonstelling officiëel had geopend, kregen de kinderen uitleg over de vondsten en konden ze gaan ringsteken in een Romeinse strijdwagen. Ook werd er door een "Romein" een boogschietdemonstratie gegeven. Millingen aan de Rijn ligt in het grensgebied van het Romeinse Rijk. daardoor zijn er veel vondsten gedaan in deze gemeente.

dscf8081

De tentoonstelling maakt deel uit van de internationale tentoonstellingsroute "In de luwte van de Limes" , waaraan o.a. ook Rindern (D) mee doet. De Limes is een oude Romeinse grens die vanuit Duitsland door Midden Nederland loopt. zie de foto's 

 


 

EXPOSITIE
Ringsteken in luwte van de Limes 

Het verleden van Millingen rust in Nijmegen en Leiden.
Archeologische vondsten uit het dorp verstoffen in mu­seumdepots. Maar er is hoop. Gisteren was de feestelijke opening van een expositie met Romeinse voorwerpen.

Door BAS VAN DER HOEVEN (Bron: De Gelderlander)

MILLINGEN ● De Romeinse wa­genmenner stuurt zijn span git­zwarte paarden vanuit de Eijckelhofstraat de Millingse Rijndijk op. Voor eethuis De Gel­derse Poort wachten de kinde­ren van de groepen 6 van de ba­sisschool. „Ik hoor paardenvoet­jes", zegt meester Ubbink.
Spontaan heffen de kinderen een sinterklaaslied aan. En welis­waar staat in de renwagen bur­gemeester Vermeulen, maar van sint geen spoor. De Romein heeft wel overeenkomsten met sinterklaas. Hij verstoort het au­thentieke beeld van een bezet­ter uit het jaar nul door het dra­gen van een gouden horloge en een ouderwets brilmontuur.
De wagenmenner en zijn bewa­pende compaan zijn bij eethuis De Gelderse Poort om de feeste­lijke opening van de expositie In de luwte van de Limes een luchtig tintje te geven. Burgemeester Vermeulen opent de tentoonstel­lling die bestaat uit drie vitrines vol uit museumdepots opgedo­ken vondsten. Wil Brouwers van Museum Valkhof vertelt de rond de glazen kasten samendrom­mende kinderen over de uitge­stalde voorwerpen. „Kijk, die tanden zijn van een varken. Jul­lie weten toch wel wat Obelix al­tijd eet?" „Wild zwijn", roept een jongen. „Precies", knikt Brouwers. „We hebben heel veel botten en tan­den gevonden in Millingen. Dat duidt op bewoning. Hier lag de noordgrens van het Romeinse rijk, die noemen ze de Limes."
Voor een leek kan de verzame­ling botten, scherven en roestig ijzer zo de kliko in, maar door de verhalen van Brouwers stra­len ze plots onschatbare waarde uit. De scholieren zijn erg geïn­teresseerd in de schilden en hel­men. Ze poseren lacherig met de wapens. Maar de meeste lol hebben ze buiten. Als ze in de renwagen mogen ringsteken. Eethuis De Gelderse Poort is da­gelijks open van 11.00 tot 20.00 uur. Vergelijkbare exposities In de luwte van de Limes zijn te zien in Elst en de Duit­se dorpjes Rindern en Keeken.