12 december 2006

Actie Schoenmaatjes

   

De Sint Martinusschool in Millingen aan de Rijn heeft meegedaan aan de
actie "Schoenmaatjes" . De actie Schoenmaatjes is een actie voor
kinderen in Malawi (Afrika) die eens een keer leuk verrast worden door
kinderen die wat kunnen missen. Door de leerlingen zijn 105 dozen
gevuld. Vandaag werden de dozen opgehaald door een bestelbus van
Thijssen Transport  en via Elst naar een depot in Dodewaard gebracht, waar
ze allemaal nog eens stuk voor stuk gecontroleerd worden op de inhoud
en eventueel worden aangevuld met dingen die nog ontbreken.dscf7773a
Van daaruit worden ze naar een schip gebracht voor de lange reis naar
Afrika. Als de kinderen in Malawie er net zoveel plezier aan beleven
als de kinderen van de Sint Martinusschool tot nu toe, dan is de actie
al geslaagd. Tevens hebben de kinderen een bedrag van € 560,00
ingezameld om de transportkosten (de boot) te betalen. In april 2007
zal bekend worden hoe de dozen ontvangen zijn. De leerlingen, docenten
en ouderraad van de Sint Martinusschool. zie de foto's.

Martinus stuurt 120 dozen naar Malawi 
 

Zoals
Sint-Martinus zijn man­tel deelde, zo delen ook de kinderen van de
Martinus­school in Millingen met min­derbedeelden. Gisteren gin­gen 120
dozen naar Malawi.

Door BAS VAN DER HOEVEN Bron: De Gelderlander

|De
stichting Edukans werkt aan kleinschalige scholingsprojecten in
ontwikkelingslanden. Eenmaal per jaar betrekt de stichting met de Actie
Schoenmaatjes Nederlandse school­kinderen bij projecten in landen als
India, In­donesië, Peru en Mala­wi. Dankzij de inspan­ningen van drie
ouders deden de kin­deren van de Milling­se basisschool Sint-Martinus
dit jaar voor het eerst mee.120 schoenendozen werden onder leiding
van Caro­la Hendriks, Hellen van de Weerd en Mildred Waterman gevuld
met zaken waar een kind iets aan heeft. Teken- en knutselspullen,
knuffels, au­tootjes, springtouwen en spel­letjes. Maar ook met
prakti­sche zaken als zeep, tandpasta en tandenborstels. Gisteren
bracht een auto van Thijssen Transport de dozen vanuit Mil­lingen
gratis naar regionaal verzamelpunt Elst. Van daaruit gaan duizenden
dozen naar een landelijk depot. Carola: „Daar worden ze allemaal door
vrijwilligers geopend en gecon­troleerd. Er mag bijvoorbeeld geen snoep
in zitten." Daarna worden ze verscheept naar Ma­lawi, een Afrikaans
land met 11,7 miljoen inwoners dat wordt be­grensd door Mozambi­que,
Tanzania en Zam­bia. Edukans heeft in dat land verschillende
schoolprojecten. De stichting zorgt voor scholen, leerkrachten en
lesmateriaal. Caro­la: „Het transport van de dozen kost 4,50 euro per
stuk. De 540 euro die nodig is om de vrachtkosten van de
Sint-Martinusschooldozen te betalen, hebben de kinderen ook bij elkaar
gebracht."