7 november 2006

Krakers Fort Pannerden

 dscf8842  Vanmorgen is de ME van de regiopolitie Gelderland-Midden, geassisteerd door het leger, de gemeente en de brandweer Lingewaard, begonnen met de ontruiming van Fort Pannerden in Doornenburg. Bij aankomst van de politie bleek het fort zodanig gebarricadeerd te zijn en was de ophaalbrug open, dat de genie eerst een brug over de gracht moest leggen. Pas toen konden de leden van de ME het fort bereiken. Daarna heeft het nog geruime tijd geduurd voordat  de politie het vier verdieping tellende gebouw binnen kon gaan. Daar zijn in de loop van de dag 9 actievoerders aangehouden, terwijl buiten twee sympathisanten zijn aangehouden. Later nog meer.   Door Bart Beekers zijn van over de Waal (aan de zijde van Millingen aan de Rijn) een aantal foto's van de ME gemaakt. zie de foto's

ONTRUIMING
ME en leger zwoegen – en toch nog krakers in fort
  (Bron: De Gelderlander)


De ontruiming van Fort Pan­nerden werd gisteren door een kleumende toeschouwer ‘De Slag van Doornenburg' genoemd. Na urenlang zwoe­gen hadden ME en leger de klus nog niet geklaard. Deze morgen gaan ze verder.

Door VINCENT BOS
DOORNENBURG ● Het is nog vroeg als Doornenburg deze dinsdag wakker schrikt van een invasie van tanks, politiewagens en ME-busjes. „Wat een machts­vertoon is dit", wijst Corrie Ren­sen op de veertig militairen en honderd politiemensen en ME' ers die Fort Pannerden – ge­kraakt sinds 2000 – komen ont­ruimen.
„Het lijkt wel of de oor­log is uitgebroken."
De inwoners van het zo rustige Doornenburg begrijpen niets van de ontruiming. Ze hebben de krakers van het negentien­de- eeuwse fort in hun hart geslo­ten. Het oude verdedigingswerk is bij hen in goede handen, meent de plaatselijke bevolking. De ontruiming noemen ze weg­gegooid geld.
Kraker Titus heeft op een paar honderd meter van het fort in een caravan gewacht op de ME.
Als de actie begint, waarschuwt hij zijn strijdmakkers. Die ste­ken pallets in brand, verschan­sen zich achter de dikke muren van het fort en gooien met verf­bommen. Ze hebben zich goed voorbereid. De ME heeft de grootste moeite in het fort te ko­men. Dat lukt pas met hulp van de militairen, die met tanks een brug over de gracht plaatsen. Zo komt de ME op het dak van het zwaar gebarricadeerde fort.
Opvallend is de inzet van het elf­de pantsergeniebataljon uit We­zep wel. Volgens luitenant-kolo­nel Martin Wijnen is een deel van het korps net terug uit Af­ghanistan en gaat het andere deel er binnenkort naar toe. Wij­nen noemt de ontruiming van het fort een ‘ernstoperatie'. „De actie past binnen de afspraken van Binnenlandse Zaken en De­fensie om elkaar vaker te onder­steunen", zegt hij.
Rond elf uur worden de sympa­thisanten van de krakers rumoe­rig. Een kort opstootje is het ge­volg, uitmondend in de arresta­tie van een jongen. De leerlin­gen van basisschool De Door­nick staan ertussen. Ze zijn door leraar Willem van Kempen mee­genomen ‘omdat de ontruiming erg leeft onder de kinderen'.
Het is het enige rumoer na uren wachten. Pas rond twee uur is er weer actie als een groep ME'ers het fort binnengaat. Binnen klinkt een motorzaag en gaan rotjes af. Daarna is het weer stil.
Het is karakteristiek voor de he­le operatie, die uren duurt en pas rond vijf uur de eerste vangst oplevert. In het fort moe­ten 126 ruimtes worden door­zocht. Op tal van plaatsen zijn deuren en gangen dichtgelast.
Dan komen drie krakers ge­boeid naar buiten. Vervolgens worden er nog tien aangehou­den voordat de politie aan het begin van de avond besluit de ac­tie te staken. Vandaag wordt de ontruiming voortgezet. Nog een stuk of tien krakers te gaan.