16 augustus 2006

Doek valt voor Morgenbad

 zwembad-actie_013_large De directie van het Morgenbad in Leuth heeft beslist dat het bad met ingang van 1 januari 2007 wordt gesloten. Het zwembad in de huidige staat is behoorlijk verouderd en het zal de nodige aanpassingen vergen om het badvoor de komende 10 jaar op een veilige wijze in gebruik te kunnen houden. De directie zegt de afgelopen2 jaar druk te zijn geweest om sluiting te voorkomen, maar het stopzetten van de subsidiestroom alsmede het afschaffen van het schoolzwemmen door deGemeente Millingen a/d Rijn heeft een te groot tekort op de exploitatie veroorzaakt. Diverse door de directie aangereikte mogelijkheden omfinanciële middelen te creëren zijn door beide gemeenten beoordeeld. Zowel door wetgeving als door de penibele financiële situatie bij beide gemeenten
werden die voorstellen helaas niet als realiseerbaar beschouwd. Zodoende isde directie genoodzaakt om per 1 januari 2007 het Morgenbad te sluiten. De zwembadbezoekers zijn hierover dinsdag ingelicht door middel van een stencil. In de avonduren werd door kinderen in Leuth een handtekeningenactie gehouden om het zwembad open te houden. De volgende dag werd er ook een bord geplaatst.

foto Eric Verweij

 

In navolging op de handtekeningenactie die gestart is in Leuth om het
Morgenbad open te houden is er bij het Morgenbad een actiebord geplaatst om
alle inwoners van de gemeente Ubbergen en Millingen aan de Rijn te
attenderen op de sluiting van het Morgenbad. Wij hopen hiermee nog meer
reacties los te krijgen vanuit de bevolking.
Daarnaast is het een directe oproep aan de eigenaar van het Morgenbad en de
Gemeente Ubbergen om toch nog eens met z'n allen te gaan praten met als doel
het Morgenbad open te houden. Wij gaan door met de handtekeningen actie en
wij hopen dat de betrokkenen een oplossing vinden tot behoud van het
Morgenbad.

Eric Verweij 

 

Morgenbad Leuth sluit de deuren
Acht parttimers moeten ander werk zoeken
???
Kinderen houden handtekeningenactie


Door THED MAAS (De Gelderlander)

  LEUTH
?? Het Morgenbad in Leuth gaat per 1 januari aan­staande dicht. De acht partti­me medewerkers hebben te horen gekregen dat ze ander werk moeten zoeken.
Inmiddels is er in Leuth een handtekeningenactie gestart. Floor en Loes Verweij en Bo en Evy Vleugels hadden gistermid­dag om 13.00 uur al vijftig hand­tekeningen  ingezameld. De ac­tie loopt nog. Het is de bedoe­ling om de handtekeningen la­ter deze week aan te bieden op het gemeentehuis in Beek.
   Maikel Lindewegen van het Morgenbad heeft de zwemmers middels een brief laten weten dat het bad dicht gaat. Het bad is verouderd en het zou veel geld kosten – zo'n zeven ton – om het bad weer voor tien jaar up to date te maken.
   „ Wij zijn de afgelopen twee jaar druk bezig geweest om slui­ting te voorkomen. Maar het stopzetten van de subsidie en het afschaffen van het school­zwemmen door Millingen heeft een te groot tekort veroor­zaakt." Het Morgenbad werd in 2005 door Millingen en Ubbergen voor 45 cent verkocht aan de on­dernemer Maikel Lindewegen. Lindewegen exploiteerde het bad al sinds 1996. Hij beloofde toen het bad minstens tot 1 ja­nuari  2007 open te zullen hou­den. In 1996 kreeg Lindewegen van beide gemeenten een ‘ bruidsschat' van om en nabij een miljoen gulden mee. Millin­gen en Ubbergen besloten toen het bad te privatiseren om van de jaarlijkse exploitatietekorten af te zijn.
   Wethouder Van der Aalst ( Ub­bergen) laat weten dat Lindewe­gen inderdaad enkele voorstel­len heeft gedaan. „ Hij wilde of toch subsidie of recreatie- dan­wel  gewone huizen mogen bou­wen op het terrein achter het zwembad. Van de winst wil hij dan het bad opknappen. Maar Millingen en Ubbergen hebben geen cent en achter het zwem­bad mag niet gebouwd worden. Ik wil nog wel gaan kijken of we ergens anders zeven ton – mis­schien is er ergens een potje voor voorzieningen op het plat­teland – kan lospeuteren, maar ik heb er wel een hard hoofd in."  Lindewegen exploiteert ook sportzaal Morgenfit in Ooij, het Beuningse zwembad Plons en enkele horecabedrijven.
   Van der Aalst gaat nu op zoek naar een ander zwembad waar de leerlingen van de Ubbergse basisscholen kunnen school­zwemmen. Anders dan in Millin­gen is in Ubbergen het school­zwemmen niet afgeschaft.
   Bij de gemeente Millingen aan de Rijn was gisteren niemand in­staat te reageren.
  

 
Powered by TECNAVIA ">Copyright (c)2006 De Gelderlander 17/08/2006