29 juni 2006

Rabobank Ubbergen fuseert.

 

 dscf0656 Leden Rabobanken stemmen in met fusie! 
De fusie is een feit. Woensdagavond 28 juni hebben, tijdens de 2e Algemene Vergadering over de fusie alle leden van de Rabobanken Malden, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen/Beuningen,  in meerderheid ingestemd met het fusievoorstel. Met ingang van 1 september 2006 gaan de vier banken dus samen verder als Rabobank Rijk van Nijmegen. zie de foto's.

 

Leden Rabobanken stemmen in met fusie!
De fusie is een feit. Woensdagavond 28 juni hebben tijdens de 2e Algemene Vergadering over de fusie alle leden van de Rabobanken Malden, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen/Beuningen in meerderheid ingestemd met het fusievoorstel. De uitslag van de stemming bij de vier banken was als volgt:

                                               voor de fusie         /        tegen de fusie 
Rabobank Malden                    103 leden (89%)            13 leden
Rabobank Nijmegen                  100 leden (94%)              6 leden
Rabobank Ubbergen                  102 leden (93%)              8 leden
Rabobank Wijchen/Beuningen     96 leden (98%)              2 leden          1 blanco stem

Met ingang van 1 september 2006 gaan de vier banken dus samen verder als Rabobank Rijk van Nijmegen

De ledenvergadering van Rabobank Ubbergen is goed verlopen. De voorzitter heeft een uitleg over de fusie gegeven.
Er is speciaal aandacht geschonken aan het coöperatief dividend. Vanuit de zaal zijn er vragen gesteld over het nog te vormen agrarisch samenwerkingsverband.

De opkomst was goed te noemen.
Er zijn 110 stemmen uitgebracht waarvan er 102 leden voor de fusie hebben gestemd en 8 leden tegen de fusie. De leden zien de noodzaak van de fusie in maar gaven tegelijkertijd aan tevreden te zijn over de huidige gang van zaken bij Rabobank Ubbergen.
Na afloop van de vergadering was er dus reden voor een glas champagne.
Ko RABO- DIRECTEUR ‘Gas geven met de economie van Nijmegen '


Door WIM VAN DE LOUW (Bron: gelderlander Nijmegen)

  NIJMEGEN
?? Directeur Jos Rooijakkers is blij dat de fu­sie van de Rabobanken ach­ter de rug is. De bank wil werk maken van zijn rol als aanjager van de economie.
Eén ding: de fusie van de Rabo­bank Rijk van Nijmegen is geen bezuinigingsoperatie. De direc­teur van de zojuist gefuseerde Rabobank Rijk van Nijmegen be­nadrukt dat nog maar eens even, al was het maar om de cri­ticasters het zwijgen op te leg­gen. „ Alle kantoren blijven open, mét een eigen directeur, mét service voor de eigen klan­ten. We hebben op dit moment zeventig vacatures." De samen­voeging van de banken van Nij­megen, Ubbergen, Malden en Wijchen/ Beuningen is er puur op gericht om de efficiency te vergroten. Nu de leden deze week de fusie hebben goedge­keurd is de nieuwe organisatie de zesde van Nederland, met een balanstotaal van 2,6 miljard euro, 440 medewerkers en 125.000 klanten.
   „ In Nijmegen vinden met de regelmaat van de klok grote ver­anderingen plaats, er wonen ver­mogende particulieren. Dat eist dat wij specialisten in huis heb­ben, die bedrijfsovernames kun­nen begeleiden, die advies kun­nen geven over beleggingen." Bij de stemmingen over de fu­sie zei het overgrote deel van de aanwezige leden ja tegen de fu­sie. „ Dat is goed vind ik. Dat wil zeggen dat we het goed hebben gedaan." Hoe groot de bank ook wordt, de sfeer van vertrouwd­heid zal niet verloren gaan, ver­zekert hij. „ Ik heb ook bij ande­re banken gewerkt. Daar is veel meer een topdown- structuur. Bij dit bedrijf wordt ondernemer­schap binnen de bank gestimu­leerd, op alle niveaus, veel eigen verantwoordelijkheid." Bij zijn eerste interview in De Gelderlander, vorig jaar decem­ber,  kondigde hij aan dat de Ra­bobank werk gaat maken van de economie en dat de bank star­ters gaat helpen. „ Maar ook toen zei ik al dat een startende ondernemer niet alleen gebaat is bij kapitaal. Hij moet eerst en vooral een plan hebben. Rooijak­kers heeft niet stil gezeten. „ Wat we nu gaan doen is coachen, niet wijzelf maar ouwe rotten in het vak, doorgewinter­de ondernemers; wij stellen die coaches, leden van de bank, be­schikbaar." Rooijakkers, Braban­der van geboorte en woon­plaats, ziet met een mengeling van chauvinisme en jaloezie hoe de provincie Noord- Brabant zich ontwikkelt als een economisch sterke regio. „ Dat is een kwestie van kansen grijpen en daarmee aan de slag gaan, van samenwer­king, van jezelf kwetsbaar op­stellen en je sterke punten aan­boren. Dat kan Nijmegen ook. We hebben ook onze sterke pun­ten. Maar daar moet wel wat mee gedaan worden." Roepen dat hier kennis aanwezig is, is niet voldoende, meent hij. „ Health Valley is een kansrijk concept en er zit veel economi­sche potentie rond de Radboud Universiteit. Maar er moet wel meer gas gegeven worden." Rooijakkers zegt het niet met zo veel woorden, maar laat wel doorschemeren dat de plannen­makers, met de overheid voor­op, wat zouden moeten doorpak­ken.
    „ Vergeet niet dat alle ande­re regio's hetzelfde zitten te doen als hier. Ik vind het goed als je kiest voor een bepaald ima­go. Maar doe er ook iets mee, voer uit wat je van plan bent.

rtom: een geslaagde ledenvergadering met een goed resultaat.