28 juni 2006

Schoorsteen opgeleverd

  De 60 meter lange schoorsteen op het terrein van de REOMIE in Ooij (voormalige steenfabriek de Ooij) is dinsdagmiddag op feestelijke wijze overgedragen aan de Stichting van Steen en Natuur, die er voor gezorgd heeft, dat deze schoorsteen is gerestaureerd en voorlopig bewaard blijft voor het nageslacht. Burgemeester Paul Wilbers  heeft de vlag van de gemeente Ubbergen persoonlijk naar het hoogste punt van de schoorsteen gehesen. zie de foto's  

dscf0424

 

 

Opgeknapte pijp is hoogtepunt in 't Laag


De gerenoveerde fabrieks­schoorsteen op het terrein van Reomie in Ooij is giste­ren feestelijk gedoopt. Burge­meester Wilbers hees de vlag in de zestig meter hoge pijp.

  Door BAS VAN DER HOEVEN (Bron de Gelderlander)

 
 


 Als zo'n pijp nu moest worden ge­bouwd,  zou het gezien worden als horizonvervuiling", poneerde burgemees­ter Paul Wilbers giste­ren bij de plechtige doop van de gerestau­reerde schoorsteen van voormalige steen­fabriek De Ooij aan de Erlecomsedam. „ Je ziet maar, als je lang genoeg wacht wordt zo'n pijp onder­deel van het natuurschoon.
   Een hoogtepunt in ' t Laag." Dankzij de stichting Van Steen en Natuur kon het industriële monument worden opge­knapt. De pijp staat op het ter­rein van Reomie. Dat bedrijf stemde met de restauratie in en droeg 10.000 euro bij aan de opknap. De Europese Unie betaalde dik 45.000 euro, de provincie 43.500 euro en de ge­meente  Ubbergen 5000 euro. Stichtings­voorzitter Albert van Dorst prees de inzet van MarcelWillem­sen.
   „ Het is niet ge­bruikelijk  om als voor­zitter mensen van de eigen stichting in het  openbaar te prijzen, maar Marcel heeft ber­gen werk verzet om het geld binnen te slepen." De schoorsteen is het vierde monument dat dankzij Van Steen en Natuur is opgeknapt.
  


Burgemeester Wilbers hijst de gemeentevlag in de gerestau­reerde schoorsteen in Ooij.
Foto: Do Visser/De Gelderlander

 

OOIJ

 
 

  Provincie positief over plan Reomie


De provincie staat positief tegenover de plannen van de stich­ting Van Steen en Natuur om de oven op het terrein van Reo­mie in Ooij te renoveren. Dat zei projectmanager cultuur­historie van de provincie Gelderland, Fred Venema, dinsdag bij de feestelijke opening van de gerestaureerde schoorsteen op de oven. De Reomie- directie wil alleen meewerken aan res­tauratie als ze op het terrein een loods mag bouwen. De 34 ovengaten zijn nu in gebruik als opslagplaatsen van Reomie.