30 juni 2006

Herverkaveling Ooijpolder gereed.

 Op donderdag 29 juni 2006 is  de Akte van Toedeling voor de herinrichting Ooijpolder ten overstaan van notaris  Mostart gepasseerd in het dorpshuis de Sprong te Ooij.  De voorzitter, Zeger Stappershoef, heeft daarbij  tevens van deze gelegenheid gebruik gemaakt zijn vertrek aan te kondigen en de nieuwe beoogde voorzitter, dhr. Titulaer,  voorgesteld. 's Middags  bood  de commissie de bewoners en pers een rondrit per Solartrein  aan door het gebied.

zie de foto's van Marcel Vink

img_3927 Ondertekening door Zeger Stappershoef. Foto Marcel Vink

 

Deze aktepassering is een belangrijke mijlpaal in de herverkavelingprocedure. Met het passeren van de akte wordt namelijk de nieuwe eigendomssituatie in de herinrichting Ooijpolder vastgelegd. Door de nieuwe toedeling is een sterke verbetering van de verkaveling bereikt. Naast de verbeterde verkaveling voor de landbouw is ruim aandacht besteed aan verbetering van landschap, natuur, recreatie, waterbeheersing en toegangswegen. De landinrichtings-commissie is hier trots op en wil dit laten zien. Daarom heeft de commissie twee treintjes gereserveerd waarmee u de nieuwe hagen, watergangen, toegangswegen, poelen en natuurterreinen zelf kunt bewonderen.

 

De ochtend was georganiseerd omdat de landinrichting zo ver klaar is dat middels de aktepassering alle wijzigingen in de kadastrale boekhouding definitief worden. Dus iedere grondeigenaar ik het herverkavelingsblok Ooijpolder heeft nu een nieuw perceelsnummer en de oude zijn daarmee vervallen. Daarvan krijgt men de komende weken bericht van het kadaster. Het bijzondere aan zo'n akte pasering van de Landinrichting is dat niet de grondeigenaar zelf de akte bij de notaris tekent maar dat de rechter-commissaris samen met de voorzitter en de secretaris van de landinrichting dit doen. Een akte pasering krijgt vaak een feestelijk tintje omdat dit voor het kadaster en de commissie weer een mijlpaal is in dit verkavelings proces. Verder was deze bijeenkomst bijzonder omdat de voorzitter Zeger Stappershoef afscheid nam.Wim Reijnen bedankte hem namens de commissie. De nieuwe voorzitter zal samen met de rest van de commissie, DLG en het kadaster de klus afmaken. die klus is de afrekening opstellen en publiceren. Dit heet Lijst der Geldelijke Regelingen. Daar wordt al hard aan gewerkt en die komt komende herfst ter visie te liggen.

 Met zonnetrein door pracht van de polder  (bron:De Gelderlander)
Twee wagons vol belangrijke mensen reden donderdag door Ooijpolder en Duffelt om de resultaten van de land­inrichting te bekijken. „ Wel­ke appelsoort is dat?"

  Door BAS VAN DER HOEVEN
Moeder Natuur is als een vrouw: hoe beter je haar kent en door­grondt, des je mooier ga je haar vinden.
   De zonnetrein van de stichting Van Steen en Natuur is misschien wel de beste manier om natuurschoon te bekijken. Lage snel­heid, vrij uitzicht naar alle kanten en een bijna geruisloze krachtbron.
   Voor oppervlakkige toeschouwers heeft de herinrichting van Ooijpolder en Duffelt niet veel meer ge­bracht dan kaalslag en lijnrech­te  sloten.
   De gidsen, en verkavelaars van het eerste uur, Joep Bless en Wim Reijnen maken tijdens de treintocht echter duidelijk dat er veel meer is gebeurd. Niet al­leen is het boerenland op­nieuw verdeeld, ook natuur en recreatie hebben nieuwe kan­sen  in de polder gekregen.
   Dankzij de herindeling ligt er van Millingen tot Nijmegen buitendijks een bijna aaneen­gesloten natuurgebied. Sloten en groensingels zijn verlegd.
   Paddepoelen aangelegd en oude, bijna omvallende, bo­men zijn vervangen door streekeigen soorten. Over een paar jaar oogt volgens kene­ners alles weer als vanouds of mooier. Hier en daar staat nog een boom midden in een uitge­diepte  sloot, maar dat komt omdat Ubbergen vasthoudt aan een rigi­de  kapbeleid.
   Ieder zijn vak, zo blijkt.
   Sylvia Peeters van Dienst Landelijk Ge­bied  ( DLG) heeft heel wat werk verzet om het project ( kosten on­geveer 10 miljoen eu­ro) in goede banen te leiden.
   Als secretaris van de landin­richtingscommissie kan ze mooie verhalen vertellen over onwillige boeren, uitruilen, wa­tergangen en 1400 geslagen pi­ketpaaltjes, maar van al wat groeit en bloeit heeft ze weinig kaas gegeten. „ Ach, welke ap­pelsoort is dit?", vraagt ze aan Joep Bless terwijl ze een onrij­pe walnoot omklemt.