14 mei 2016

SVO nu ook in Somita, Gambia.

René van Steen uit Ooij, als vrijwilliger behoorlijk actief in Gambia, meldt het volgende. Eind maart en begin april ben ik voor de 11e keer in Somita geweest. Vorig jaar hebben we de voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van de school van Somita, een school van ruim 900 leerlingen. Er was onder andere grote behoefte aan lokalen voor de leerlingen en andere faciliteiten. In maart was alles klaar. Er zijn 8 lokalen bijgebouwd, een verblijf voor de leraren, een computerruimte voor de school, een bibliotheek en een internetcafé. We hebben 40 computers geleverd en geïnstalleerd in de computerruimte en 20 computers in het internetcafé. Tevens is er nu internetaansluiting. Voor de bibliotheek hebben we 2350 Engelstalige boeken geleverd. Als eerste school in Gambia zijn we gestart met volwassen onderwijs, voornamelijk voor analfabetische vrouwen. Tot slot zat in de container 12 tassen met voetbalkleding geschonken door SVO. Het betrof kleding van junioren tot volwassenen en is met enthousiasme ontvangen. Alle gulle gevers bedankt. Onze stichting heeft een ANBI status, giften zijn fiscaal aftrekbaar. Bijdragen zijn van harte welkom op rekening NL53ABNA0561525234 t. n.v Dawda Stichting Gambia. U kunt ons ook steunen door kleding, schoenen en ander textiel af te geven bij mij, Pr. Willem Alexanderstraat 15 Ooij. Kijk ook eens op onze website www.dawdasg.nlRené van Steen.SVO shirts