13 oktober 2017

Een Taalmaatje doet meer dan helpen met taal

Stel je voor, er woedt een oorlog in ons land, of er heerst onderdrukking, hongersnood of we zijn getroffen door een natuurverschijnsel zoals Irma, die over Sint Maarten een spoor van vernieling achter liet. Je bent gedwongen om ergens anders je toekomst op te bouwen omdat dit in je eigen land niet mogelijk is. En dan? Je komt in een land waar je de taal niet spreekt, de mensen niet kent en waar de cultuur zoveel anders lijkt dan die van jezelf. Lijkt het u ook leuk om een belangrijke rol te hebben in de inburgering van een statushouder? Geef u dan op als Taalmaatje door een e-mail te sturen naar coördinator Taalmaatjes Lisanne Bron: lisanne.bron@fortewelzijn.nl.

Lees verder...