1 maart 2016

“Hou jij ook zo van Plastic Soup” project in de Notre Dame te Ubbergen.

Onder de naam “Hou jij ook zo van Plastic Soup?” hebben diverse leerlingen van middelbare scholen uit Nijmegen, Arnhem en omgeving op dinsdag 1 maart van 14.30 tot 17.00 uur meegedaan aan dit project in de aula van de Havo Notre Dame in Ubbergen. Esther van der Meer sprak namens de Plastic Soup Foundation en de de Lions Club Nijmegen heeft de leerlingen uitgedaagd een plan te maken om de vervuiling  tegen te gaan, waarmee ze als groep een barbecue aan de Waal kunnen verdienen. Een uitdaging  waarmee ze zelf aan de slag gaan. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst was: Enthousiasme en motivatie creëren bij leerlingen voor hún duurzame toekomst! ‘Hoe betrekken we de rest van de school bij duurzaamheid?!’ Die vraag kwam telkens terug bij de scholen in het netwerk Sustainable Chain Gang. Daarom organiseerden  ze met hun netwerk een serie inspirerende bijeenkomsten, voor scholen in en buiten het netwerk. De opzet van de bijeenkomst en het vervolg daarop was: Een inspirerende spreker zet het LEVEN van de leerlingen op de KOP door wat hij of zij vertelt en eindigt met een UITDAGING voor de leerlingen. De leerlingen gaan aan de slag met de uitdaging en pitchen hun ideeën. De spreker geeft ter plekke feedback op de ideeën. De leerlingen werken op school hun idee verder uit. Voor de uitvoering kunnen ze een beroep doen op een financieel fonds van de Sustainable Chain Gangzie de foto’s DSC_9101 Havo naam