15 oktober 2016

“Remember” Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert.

Het is inmiddels bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de bijzondere con­certen van het Projectkoor Heilig Landstichting. Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het idee om op projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te stellen dat concerten geeft rondom het the­ma geden­ken en herdenken. Onder de bezielende, professionele leiding van Sophia Brink is het mo­ge­lijk gebleken om zowel de maar liefst 80 zangers als publiek volop te laten genieten van een altijd verhalend programma dat, dankzij een boven gemiddeld muzikaal niveau en doorleefde uit­voerings­wijze, ieder jaar weer velen weet te raken. Vorig jaar moesten we wegens ernstige omstandigheden binnen de stuurgroep verstek laten gaan, maar dit jaar pakken we de draad weer op en kunt u weer rekenen op een goed verzorgd, indrukwekkend concert. Opnieuw zingen we een aangrijpend ver­haal: “Remember”, in tekst en muziek uit religieuze en wereldlijke tradities, over elkaar nabij zijn tot het einde toe, over verdriet, stilte en eenzaamheid. Maar ook over troost en hoop, de kracht van de herinnering en van liefde die even sterk is als de dood. Een verhaal vanuit het duister naar het licht, voor ieder­een die een dierbare moet missen of die een ander hierin nabij wil zijn.  U bent van harte welkom: zaterdag 29 oktober om 20.00u in de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting en zondag 30 oktober om 15.00u in de Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan een half uur voor aanvang open.foto-persbericht-pk-hls-2016

Lees verder...