20 januari 2017

Veel belangstelling voor lezing prof. van Tongeren.

Op 19 januari a.s. hield Prof. dr. Paul J.M. van Tongeren, emiritus hoogleraar wijsgerige ethiek, Nijmegen,Leuven een lezing in Hotel-restaurant de Musschenberg te Beek, georganiseerd door de Wylerbergkring. . Ongeveer 30 mensen hadden zich aangemeld voor deze lezing en gingen later met hem in gesprek. Zijn speciale terrein: de moraalkritiek, is zeer actueel in deze tijd van Geertjes buiten de politieke arena, het café, de straat, de media en in eigen kring. Paul van Tongeren sprak over zijn boek: Leven is een Kunst.  De volgende lezing is de eerste van:  Geweldloze communicatie van Marschall Rosenberg. De tweede basiscursus start i.t.t. eerdere berichten op 9 februari . Marshall Rosenberg onderzocht diepgaand de taal.  Hij kwam tot de conclusie dat onze taal een taal van krijgsheren en machthebbers is, die in de loop der tijd in alle poriën van de dagdagelijkse taal  is doorgedrongen. Zijn trainers bieden handvatten om steeds opnieuw in een gesprek verbinding te zoeken
en/of aan te gaan door geweldloos te communiceren. Deze lezingen worden gehouden in de  Bibliotheek Beek – Ubbergen,  Roerdompstraat 6,  6573 BH Beek, van 19.30 uur tot 22.00 uur (inloop 19.15 uur). Er kunnen maximaal 12 deelnemers mee doen. De kosten bedragen  € 75 voor 5 bijeenkomsten met korting voor wie dit nodig heeft. Inschrijven kan vanaf nu tot 1 febr via de site www.wylerbergkring.eu .