5 januari 2018

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Ooij in de Sprong.

Met een gezellig samenzijn, een gedicht van Diny Arntz  en een optreden van de vernieuwde Playbackgroep hield de Ooijse KBO (Katholieke Bond van Ouderen 50+) donderdagmiddag een nieuwjaarsbijeenkomst in de Foyer van dorpshuis de Sprong. Ruim 60 leden hadden de weg naar de Sprong gevonden. De middag werd geopend door voorzitter Sjef Wieland die het afgelopen verenigingsjaar de revue liet passeren. Daarbij gaf hij aan dat het aantal leden (ruim 400) al heel lang stabiel bleef, maar dat er het afgelopen jaar toch 19 leden waren “ontvallen”.  De vereniging heeft 12 ereleden, dat zijn mensen die de leeftijd van 90 jaar hebben bereikt.  Ook was er al veel samenwerking geweest met de buur-verenigingen en dat wordt voortgezet en uitgebreid, maar elk dorp blijft een zelfstandige vereniging houden. Ook was de voorzitter blij met de herstart van de KBO Playbackgroep, die deze middag haar eerste optreden had. zie de foto’s