24 mei 2019

Stemmen voor Europa

Stembureau in Ooij.

Op donderdag 23 mei 2019 stemden we voor het Europees Parlement. Om de vijf jaar worden deze Europese verkiezingen gehouden. Deze vinden al sinds 1979 plaats. Je kon stemmen op kandidaten van Nederlandse politieke partijen die zitting gaan hebben in het Europees parlement. Deze partijen denken verschillend over Europa.  Er valt zeker iets te kiezen omdat het wezenlijk verschil maakt in welke politieke richting het Europees Parlement besluiten neemt! De opkomst bij dergelijke verkiezingen is al jaren laag maar op het stembureau in Ooij lag de opkomst hoger dan bij het landelijk gemiddelde. Maar liefst 47,27% was naar het dorpshuis de Sprong gekomen om hun stem uit te brengen. Op de uitslag moeten we nog even wachten want die mag pas zondagavond bekend gemaakt worden als alle landen gestemd hebben.