7 maart 2024

Feestelijke doorstart kerk Ooij

Op Paasmaandag 1 april 2024 (geen 1 aprilgrap!) vindt een feestelijke doorstart plaats van de vieringen van de Sint Hubertuskerk in Ooij. De recente oproep voor kosters en poetsers voor de kerk van Ooij – via verschillende media – heeft z’n vruchten afgeworpen. Enkele mensen zijn aan de slag gegaan om mensen te werven voor het kosters- en poetswerk in de kerk van Ooij. In een gezamenlijk overleg op woensdag 6 maart is een team gevormd van vijf nieuwe kosters en een team van zeven mensen voor het poetswerk. En daarom is het passend een feestelijk tintje te geven aan de Paasviering op paasmaandag 1 april in Ooij. Mannenkoor Beek zingt tijdens de eucharistieviering die om 10.30 uur begint en waarvoor ook (jonge) gezinnen van harte worden uitgenodigd. Na afloop is er een gezellig samenzijn in de kerk met koffie en wat lekkers. Kinderen mogen dan paaseieren gaan zoeken in de kerk en er is een kleurplaat voor hen. Moge het enthousiasme van deze nieuwe teams ook verbindend werken binnen de gemeenschap van Ooij en omgeving en bijdragen aan een stukje beleving van ons geloof. Uiteraard is iedereen in onze parochie en van daarbuiten welkom op tweede paasdag in Ooij.