3 april 2024

Betekenis Spreidingswet voor Berg en Dal

Betekenis Spreidingswet voor Berg en Dal. De Spreidingswet regelt hoeveel asielzoekers iedere gemeente moet opvangen. Berg en Dal voldeed vrijwillig al aan die norm. Door de hoge instroom is die norm van de Spreidingswet echter verhoogd en moeten in de gemeente Berg en Dal 192 asielzoekers gehuisvest worden. Momenteel wonen er 50 asielzoekers in Groesbeek en 60 in het dorp Berg en Dal. Dat betekent dat de gemeente Berg en Dal nog 82 asielzoekers moet opvangen. Wanneer deze 82 mensen komen en waar ze komen te wonen weet de gemeente nog niet. Voordat die groep komt vraagt het college van B en W de gemeenteraad de kaders vast te stellen rondom de uitvoering van de Spreidingswet.
Wie wonen er nu al in de gemeente?
Momenteel vangt de gemeente een specifieke groep asielzoekers op, namelijk alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Wanneer er een derde locatie wordt geopend heeft de gemeente weer een voorkeur voor deze doelgroep. Met de amv’ers heeft de gemeente namelijk ervaring én deze groep heeft 24/7 begeleiding. Wat zijn de kaders die aan de gemeenteraad worden voorgelegd?
De gemeente vindt het belangrijk om de groepen te spreiden over de gemeente. Dat betekent dat een volgende groep niet in Groesbeek of in het dorp Berg en Dal komt, omdat daar al groepen wonen. Daarnaast kijkt de gemeente ook naar een verdeling tussen wijken met veel of weinig sociale huurwoningen. In onze gemeente wonen namelijk ook statushouders. Zij wonen in een huurwoning, omdat ze daar recht op hebben. Dat betekent dat de meeste statushouders op plekken wonen met veel sociale huurwoningen. Om die reden wil de gemeente voor de asielzoekers plekken vinden waar minder sociale huur is. Zo wil de gemeente zorgen voor meer evenwichtigheid en een grotere kans op succesvolle integratie. Als duidelijk is wanneer en waar een groep asielzoekers naar onze gemeente komt, vindt de gemeente het belangrijk om zo ruim mogelijk van tevoren de buurt (en gemeenteraad) hierbij te betrekken. In eerdere gevallen is de gemeente pas heel laat geïnformeerd over de komst van asielzoekers. De gemeente heeft daarom bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente een volgende keer wel op tijd geïnformeerd wil worden. Samen met het COA probeert de gemeente waar mogelijk rekening te houden met de wensen en opmerkingen van de
omwonenden. Voor mensen die meer willen weten over de huidige opvang van asielzoekers in Groesbeek of Berg en Dal (dorp): www.bergendal.nl/asielzoekers. N.B. het nieuws dat er per afgelopen 2 april asielzoekers