2 maart 2024

Netwerk symposium Berg en Dal met Afscheid Carel Veldhoven

v.l.n.r Carel Veldhoven, Willemijn de Graaf en Patrick Stefan.

 Alle hulpverleners uit Berg en Dal, drie thuiszorgorganisaties, Villa Hamer, 4 fysiotherapie praktijken, Forte Welzijn, GGD, assistenten en huisartsen uit de huisartsenpraktijk, wel 60 hulpverleners waren  donderdagmiddag 28  februari aanwezig om met elkaar dit congres vorm te geven. Daarnaast ook het bestuur van deze organisaties.  Dat  gebeurde  tijdens  een  symposium  in  Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof  te  Berg  en Dal. Tijdens dit symposium  werd afscheid genomen  van de Berg en Dalse huisarts  Carel Veldhoven. Hij heeft zich al meer dan 10 jaren als huisarts ingezet om de netwerkzorg in Berg en Dal mogelijk te maken, onder andere met zijn specialisatie palliatieve zorg. Ruim 26 jaar was hij huisarts in Berg en Dal. Zijn werk wordt voortgezet door Willemijn de Graaf en Patrick Stefan. zie  de  foto’sNetwerkzorg . Berg en Dal werkt al meer dan 10 jaar aan netwerk zorg en samenwerken.  De ambitie is door elkaar te kennen, lever je met elkaar betere zorg.  Zoals Lector Minke Nieuwboer zei in haar presentatie:  Samenwerken door muren gaat niet vanzelf! En gaf handvatten wat samenwerken verbeterd. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan wat werkt: 

Vanuit de Netwerk theorie, algemeen (ref Kaats / Opheij): 

– gezamenlijke ambitie 

– onderlinge belangen in balans (geven en nemen),  

– goede persoonlijke relaties (vertrouwen),  

– goed organiseren 

– voortgang boeken op inhoud 

Carel Veldhoven heeft zich al deze jaren ingezet om deze netwerkzorg mogelijk te maken, onder andere met zijn specialisatie palliatieve zorg.  

 

Vanuit Lessons learned van DementieNet en PaTz 

  • Korte lijnen: vertrouwen 
  • Duidelijke werkafspraken 
  • Betrokkenheid huisarts 
  • Trekkers 

Vieren! 
Het onderwerp van het congres was “Proactieve zorgplanning” 
Proactieve zorgplanning betekent dat we op rustige momenten met patiënten praten over wat ze willen en niet willen in hun toekomstige zorg. Het draait om kwaliteit van leven, zeker als mensen ouder worden of ziek zijn. We willen begrijpen wat zij belangrijk vinden, en daar samen naar handelen.  
In plenaire sessies en in workshops werd dit onderwerp van verschillende kanten belicht. 

Workshop 1: Proactieve zorgplanning en zingeving . 
Deze workshop gaat over het verbinden van zorgplanning met de diepere betekenis en doelen in het leven van patiënten. We bespreken hoe zorgverleners kunnen helpen bij het begrijpen van wat voor de patiënt echt belangrijk is, en hoe deze inzichten kunnen worden gebruikt om de zorg beter af te stemmen. 
Workshop 2: Proactieve zorgplanning en acute zorg. Deze workshop behandelt hoe we proactieve zorgplanning kunnen toepassen, in noodsituaties waarin snel handelen nodig is en snel beslissingen gemaakt moeten worden. We kijken naar manieren om de wensen van de patiënt te respecteren op het moment dat er weinig tijd is voor uitgebreide gesprekken. 
Workshop 3: Proactieve zorgplanning en transmurale zorg .  Deze workshop gaat over het verbeteren van de overgangen tussen verschillende zorginstellingen, zoals van huisarts naar ziekenhuis en terug. We onderzoeken hoe we allemaal met een andere bril naar de patiënt kijken. En hoe we ondanks de verschillende gezichtspunten goed met elkaar kunnen communiceren zodat de zorg consistent blijft, zelfs als de patiënt van de ene naar de andere zorgverlener gaat. 
Heel waardevol verhaal van een patiënt met de ziekte van Parkinson over hoe grenzen verschuiven als je er daadwerkelijk voorstaat. Vroeger had ik altijd gezegd dat ik nooit op een driewieler zou willen fietsen, en nu doet het me veel plezier. Grenzen verschuiven.  
Uiteindelijk hield Carel Veldhoven een interessante presentatie over het onderwerp waar hij komende jaren op gaat promoveren. Het vroegtijdig herkennen van palliatieve patiënten geeft meer kwaliteit van leven, minder angst en depressie, minder nare onderzoeken in het laatste stukje van het leven en minder eerste hulp bezoek. Het levert betere zorg op en is dus belangrijk. Uit, een deel van, zijn onderzoek blijkt dat deze vroege herkenning goed mogelijk is door huisartsen.  
Daarnaast was het een emotioneel kijkje in het werkende leven van Carel Veldhoven. 26 jaar huisarts in Berg en Dal. Hoe hij begon met Paul Koreman met een parttime assistente in 1 spreekkamer op de  watertorenweg, zonder computers, met de “groene kaart”( hier stonden de aantekeningen van de huisarts op)  naar wat het nu is. Alle ouderwetse verwijsbriefjes kwamen langs.  
Met voldoening en dankbaarheid kijk ik terug op mijn werkzame tijd in Berg en Dal. Ik prijs mij gelukkig dat ik er al die jaren met zoveel plezier heb kunnen en mogen werken. Dat is vooral mogelijk geweest door een prachtig team van medewerkers dat achter mij stond. Ik wil hun daar van harte voor bedanken. In het bijzonder mijn zeer gewaardeerde collegae: Paul Koreman, waarmee ik vanaf 1995 met veel genoegen heb mogen samenwerken, én daarna vanaf 2007 met Willemijn de Graaf.  
Hij is altijd met veel inzet en passie huisarts geweest.  
Patrick Stephan is de opvolger van Carel Veldhoven. Een jonge huisarts die inmiddels al bijna een jaar werkt in de praktijk en daarmee vertrouwd is.  
En er komt weer een leuke jonge huisarts in opleiding, Lieke van Bonzel, gaat er werken per 1 maart.   

Het was een een prachtig congres voor het netwerk en goed met elkaar te vieren wat er al die jaren is opgebouwd.  En het was een prachtige manier van afscheid te nemen van Carel Veldhoven.