22 februari 2024

Kekerdomse schrijvers treden op in de Waard van Kekerdom.

Op 24 maart om13.00 uur treden vier Kekerdomse schrijvers (Monetta Boersma, Harry Sanders, Peter de Rijk en Arjan Broers) op in de kroeg van hun dorp. De Waard van Kekerdom.  Van een vijfde schrijver (Henk van Setten), die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn, wordt werk voorgelezen. Interessant voor boekenliefhebbers, Kekerdommers en kroegbezoekers. Programma: 

  1. Monetta Boersma vertelt over haar boek “Gevarieerd natuurlijk”. Ze leest vrije vers gedichten, 55 woorden verhalen en haiku’s daaruit voor.
  2. Harry Sanders schreef het boek “De St. Laurentiuskerk in Kekerdom: Een uniek monument” over het enige buitendijkse kerkje van ons land. Hij vertelt over de kerk en leest iets uit zijn boek voor.
  3. Peter de Rijk neemt het boek “Paul Römer – z’n geest waait – het ei is gelegd” mee,  waaruit hij een aantal passages leest. En hij draagt gedichten voor.
  4. In het laatste boek van Arjan Broers De beste helft” vraagt hij zich af: Kunnen we behalve ouder ook wat wijzer worden? Hij vertelt over zijn boek en leest er uit voor.
  5. Ook Henk van Setten heeft meerdere boeken geschreven. “Trekpleister”is daar een voorbeeld van. Iemand leest een aantal sonnetten van zijn blog voor.