18 februari 2024

Liefdevol gebaar voor het Beekse dierenweitje.

Bericht van het Beekse Dierenweitje: Op 15 februari werden we blij verrast met een telefoontje van Ellie Tissen. Bij de uitvaart van haar lieve man Theo Tissen is een collectebus neergezet, waarvan de opbrengst bestemd is voor ’t Dierenweitje. Ellie en Theo hebben lang in de Ooij gewoond. De laatste jaren woonden zij samen in ’t Hofke in Beek. In die tijd kon Theo, ondanks zijn beperkingen, zo genieten van ’t Dierenweitje aan de Gruttostraat in Beek. Theo was een echt buitenmens, een sterke man, die anderen hielp waar hij maar kon. Wij zijn ontroerd door dit liefdevolle gebaar. Het motiveert om ons in te blijven zetten voor het behoud van dit kleine paradijsje in Beek, voor jong én oud. Op zaterdag 17 februari werd ik zeer hartelijk ontvangen door Ellie Tissen en haar kinderen Miranda en Jeroen. De familie heeft ervaren hoe geliefd Theo was door de enorme belangstelling op de uitvaart in de Dorpshuis de Sprong Ooij. En daarbij is maar liefst 675,– euro gedoneerd voor het behoud van ’t Dierenweitje! Trots en ontroerd overhandigde Ellie het bedrag. Het troost haar dat met het overlijden van haar man, iets goeds wordt doorgegeven. Wij zijn de familie Tissen zeer dankbaar voor dit prachtige bedrag! Ellen van Broekhoven.