11 november 2023

Wyler voert actie tegen snelheid en toenemende verkeersdruk

Het Duitse  grensdorpje Wyler – ter hoogte van Nijmegen – is deze zaterdag 11 november in actie gekomen tegen de toenemende verkeersdruk in het dorp. Tientallen auto’s werden bij wijze van protest op de Hauptstrasse geparkeerd. Bij wijze van protest, want doorgaans staan de auto’s in Wyler op de oprit, ofschoon parkeren op de  rijbaan is toegestaan. Overigens is parkeren in de berm in Duitsland verboden. Al snel ontstonden er files. In de loop van de middag zijn de auto’s weer van de straat gehaald.  Waar de Hauptstrasse binnen de bebouwde kom ligt (en dus een limiet heeft van 50 km), heeft deze straat een uitstraling die veel automobilisten ertoe verleidt het gaspedaal dieper in te trappen. Het is de laatste jaren, vooral in het weekend, niet alleen veel drukker geworden: er wordt ook nog eens te hard gereden, ook door E-bikers en wielrenners op het vrijliggende fietspad. Dat levert gevaarlijke situaties op. Ook elders in het dorp doen zich problemen voor. Zo wordt de Breiter Weg (bij het tankstation) door veel automobilisten uit de polder als sluiproute gebruikt op weg naar Nijmegen. Aanwonenden kunnen nauwelijks meer van hun erf af. ,,We zouden graag meer respect zien van de automobilisten”, aldus een inwoner. ,,Niet meteen toeteren, niet inhalen (vaak gevaarlijk) en geen agressief gedrag.” Wat veel Nederlandse automobilisten niet doen is stoppen (auto tot stilstand brengen) bij de zeer drukke kleine grensovergang Berg en Dal/Wyler. ,,En dat het fietsverkeer op het rode fietspad hier van beide kanten voorrang heeft, is ook nog niet tot iedereen doorgedrongen”.  De drukte in Wyler wordt onder meer veroorzaakt doordat het winkelcentrum van het nabijgelegen Kranenburg – met Aldi en DM –  een grote aantrekkingskracht uitoefent op de Nederlandse/Nijmeegse consument. Zelfs tot uit Rotterdam komen mensen naar dit winkelcentrum (Frische Arena). En tegen de jaarwisseling geldt de straat als de  ‘Vuurwerkhoofdstraat’ van Duitsland omdat duizenden Nederlanders hier het goedkopere Duitse vuurwerk komen inslaan in schuren die speciaal daarvoor drie dagen open gaan. Wij willen, aldus een zegsman uit Wyler,  hierover in gesprek met gemeente en Kreis (regionale bestuurslaag). Een oplossing zou zijn als er in de B9 een afslag gemaakt wordt zodat vanaf deze weg het winkelend publiek vanuit Nederland snel bij de Frische Arena kan komen. De route terug zou dan via Wyler kunnen lopen. Dat zou de verkeersdruk in dit dorp met 30 tot 40 procent doen afnemen. “De inwoners van Wyler hebben verder recent kennis genomen van het feit dat er in een notitie (Regioarrangement groene metropoolregio) sprake is van – maar pas na 2030 – een nieuwbouwwijk van zo’n 500 woningen op het terrein rond De Linde aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek komt. Daarvoor zou ook een rondweg aangelegd moeten worden die aansluit op de Wylerbaan richting Wyler. Weer meer verkeer, aldus de inwoners van het grensdorpje. Laten we ons nu bezinnen op straks. Tekst: Thed Maas