26 juni 2023

Juf Delian viert haar 25 jarig jubileum in Leuth

Juf Delian Smolders 25 jaar in Leuth.

Op zaterdag 24 juni jl. was Delian Smolders 25 jaar juf en ook al 25 jaar juf op ’t Bijenveld! Natuurlijk niet iets om zomaar voorbij te laten gaan en daarom was als verrassing  haar klas en de school versierd. Om 11.00 uur kwamen alle kinderen en leerkrachten op het schoolplein bij elkaar. Waarnemend directeur Judith Janssen deed een kort woordje en er werd heel hard “Lang zal ze leven” gezongen door alle kinderen. Daarna ontving ze van de leerlingen van haar eigen groep (7/8) 25 stuks mooie rozen voor elk jaar dat ze leerkracht was. Afsluitend werd een feestelijke polonaise gelopen op het schoolplein! Juf Delian gefeliciteerd! zie de foto’s