16 mei 2023

Lof voor afzwaaiende wijkagent Zorg en Veiligheid Kerwin van Krieken.

Burgemeester Slinkman bedankt Kerwin van Krieken. Wijkagent Kerwin van Krieken vertrekt uit de gemeente Berg en Dal. Van Krieken is enige jaren geleden toegevoegd aan het team van zes wijkagenten in de gemeente met de portefeuille Zorg en Veiligheid. Zijn ‘wijk’ bestond uit de diverse instellingen voor jeugdzorg in Groesbeek. Op dat moment waren er veel klachten over overlast in het dorp, en de
instellingen deden een (te) groot beroep op de beschikbare politiecapaciteit. Als pionier heeft Van Krieken volgens de burgemeester een succes gemaakt van deze nieuwe functie. De contacten met de instellingen zijn aanmerkelijk verbeterd en de overlast in de openbare ruimte is flink afgenomen. Burgemeester Mark Slinkman betreurt het vertrek van Van Krieken dan ook, en feliciteert hem met zijn nieuwe functie. De wijkagent is recent gepromoveerd tot inspecteur en gaat de functie van Wijkagent Operationeel Expert (WOE) uitoefenen in de gemeente Neder-Betuwe. Slinkman licht toe waarom hij Kerwin van Krieken niet met stille trom wil laten vertrekken: “Veel van het werk voor de openbare veiligheid speelt zich achter de schermen af, en dat is ook goed. Twee jaar geleden werd Kerwin zich bewust van een niet onderkende maar potentieel levensbedreigende situatie op één van de locaties. Dankzij zijn snelle interventie hebben we met alle betrokkenen dit gevaar voor onze inwoners kunnen afwenden. Excellent politiewerk, waar we hem met z’n allen dankbaar voor mogen zijn.”