17 maart 2023

Goed nieuws voor Beek, Kekerdom, Leuth en Ooij: er komt glasvezel!

grondwerk glasvezel.

Goed nieuws voor de inwoners van Beek, Kekerdom, Leuth en Ooij. Er is voldoende animo voor glasvezel om de aanleg te starten. DELTA Netwerk heeft besloten dat alle inwoners van de kernen Beek, Kekerdom, Leuth en Ooij een glasvezelaansluiting kunnen krijgen. De voorbereiding van de bouw start volgende week. Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws, de planning en de werkzaamheden. “Beek, Kekerdom, Leuth en Ooij zijn met glasvezel op de toekomst voorbereid” “We zijn blij dat we de inwoners van Beek, Kekerdom, Leuth en Ooij mogen feliciteren met glasvezel. DELTA Netwerk wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen graag bedanken voor dit fantastische resultaat” zegt Margot Pennenkamp, projectleider bij DELTA Netwerk. “Het wordt steeds belangrijker om over hoge datasnelheden & stabiel internet te beschikken om te kunnen thuiswerken, onderwijs te volgen of sociale contacten te onderhouden. Met glasvezel bent u op de toekomst voorbereid.” Lees hier onder verder.

Glasvezelaansluiting voor alle woningen: Gezien het animo voor glasvezel wil DELTA Netwerk iedere woning in Beek, Kekerdom, Leuth en Ooij, die in aanmerking komt voor glasvezel, aansluiten. Dus ook de woningen waarvan de inwoners zich (nog) niet hebben aangemeld voor een glasvezelabonnement. Hiermee bereidt DELTA Netwerk alle woningen voor op het netwerk van de toekomst. En blijft de overlast beperkt, want dan hoeft de straat namelijk maar één keer open. Aansluiting is vrijblijvend; toestemming tot pand wordt gevraagd. De aansluiting is geheel vrijblijvend. DELTA Netwerk vraagt de bewoner toestemming hiervoor. Voor de appartementen en flatwoningen is naast de toestemming van de bewoner ook de toestemming tot het gebouw nodig via de Vereniging van Eigenaren (VvE), woningcorporatie of anderszins. Te zijner tijd zal hiertoe contact worden opgenomen met de desbetreffende organisatie. Bewoners kunnen pas gebruikmaken van hun glasvezelaansluiting, wanneer zij een glasvezelabonnement hebben afgesloten. Voorbereiding bouw start volgende week. Volgende week zal DELTA Netwerk starten met de voorbereiding van de bouw. Onder toeziend oog van wethouder Ria Barber en Piet Grootenboer, directeur DELTA Netwerk wordt het eerste verdeelpunt, van waaruit glasvezelnetwerk naar de woningen gaat, geplaatst. Het woningschouwproces start half april. Een schouwer van de aannemer komt dan langs om te kijken waar de aansluiting in de woning mag worden geplaatst. Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd over het verdere verloop van de schouw- en de aanlegwerkzaamheden. 

Houd ook de website deltanetwerk.nl in de gaten voor de verdere planning