18 februari 2023

Sleuteloverdracht gemeente Berg en Dal.

Vrijdagavond 17 februari vond in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek de sleuteloverdracht plaats van de sleutels aan de prinsen en  prinsessen van de carnavalsverenigingen uit de gemeente Berg en Dal. Alle prinsen en prinsessen van de gemeente Berg en Dal (8) waren met hun gevolg aanwezig. Daarvoor waren, net als vorig jaren, speciale bussen in gezet. Zij verzamelden  in eerste instantie  in de SOK-tent op het Marktplein in Groesbeek. Daar werden ze opgehaald door loco burgemeester Erik Weijers met muziek van KNA-Galm en nadat eerst een groepsfoto op het bordes van het gemeentehuis was gemaakt, ging het hele gezelschap naar de raadszaal, waar de “plechtigheid” plaats vond.  De sleuteloverdracht is ieder jaar een symbolisch moment, waarbij de burgemeester ‘de macht’ voor 4 dagen uit handen geeft en bij de carnavalsverenigingen neerlegt. De burgemeester had weer een mooie toespraak, doordrenkt met humor, terwijl de aanwezige prinsen en prinses hun “verhaal” zelf konden vertellen. Ceremoniemeester deze avond was Willem Thijssen van het SOK.  Na de overdracht was er tijd voor een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. Een deel van de prinsen bleef vervolgens in de SOK tent tegenover het gemeentehuis terwijl de rest weer met de bus naar hun eigen woonplaats ging. Woensdag zullen de sleutels weer ingeleverd worden. zie de foto’s deel 1; deel 2